Nájdených 73
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
370/2019 Z. z. Zákon o finančnej podpore činnosti cirkví a náboženských spoločností 01.01.2020
299/2007 Z. z. Nariadenie o osobných požitkoch duchovných cirkví a náboženských spoločností 01.07.2007
161/2005 Z. z. Zákon o vlastníctve k nehnuteľným veciam cirkvám a náboženským spoločnostiam 01.05.2005
167/2000 Z. z. Zákon o zriadení Katolíckej univerzity v Ružomberku 01.07.2000
282/1993 Z. z. Zákon o zmiernení majetkových krívd spôsobených cirkvám 01.01.1994
308/1991 Zb. Zákon o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností 01.09.1991
571/1990 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o odmeňovaní učiteľov náboženstva 28.12.1990
402/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánu Slovenskej republiky pri vykonávaní zákona č. 298/1990 Zb. o úprave niektorých majetkových vzťahov rehoľných rádov a kongregácií a arcibiskupstva olomouckého 01.10.1990
298/1990 Zb. Zákon o úprave niektorých majetkových vzťahov rehoľných rádov a kongregácií a arcibiskupstva olomouckého 19.07.1990
211/1990 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o usporiadaní majetkových vzťahov medzi gréckokatolíckou a pravoslávnou cirkvou 29.05.1990
163/1990 Zb. Zákon o bohosloveckých fakultách 10.05.1990
75/1975 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa upravuje pôsobnosť na úseku hospodárskeho zabezpečenia cirkví a náboženských spoločností štátom 17.07.1975
100/1968 Zb. Vyhláška Ministerstva vnútorného obchodu, ktorou sa zrušuje vyhláška č. 16/1954 Ú. l. (č. 27/1954 Ú. v.) o výrobe a predaji bohoslužobných predmetov a devocionálií 11.07.1968
121/1950 Zb. Nariadenie, ktorým sa vydáva platový poriadok pre laických učiteľov náboženstva 01.04.1950
228/1949 Zb. Vládne nariadenie o pôsobnosti a organizácii Štátneho úradu pre cirkevné veci. 04.11.1949
223/1949 Zb. Vládne nariadenie o hospodárskom zabezpečení náboženských spoločností štátom. 01.11.1949
222/1949 Zb. Vládne nariadenie o hospodárskom zabezpečení pravoslávnej cirkvi štátom. 01.11.1949
221/1949 Zb. Vládne nariadenie o hospodárskom zabezpečení evanjelických cirkví štátom. 01.11.1949
220/1949 Zb. Vládne nariadenie o hospodárskom zabezpečení československej cirkvi štátom. 01.11.1949
219/1949 Zb. Vládne nariadenie o hospodárskom zabezpečení rímskokatolíckej cirkvi štátom. 01.11.1949