Nájdených 323
...
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
162/1995 Z. z. Katastrálny zákon 01.01.1996
182/1993 Z. z. Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov 01.09.1993
376/2020 Z. z. Opatrenie, ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania 01.01.2021
219/2017 Z. z. Opatrenie o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2018 01.01.2018
257/2016 Z. z. Opatrenie o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2017 01.01.2017
227/2015 Z. z. Opatrenie o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2016 01.01.2016
258/2014 Z. z. Opatrenie o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2015 01.01.2015
98/2014 Z. z. Zákon o krátkodobom nájme bytu 01.05.2014
449/2013 Z. z. Opatrenie o vzore žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania 01.01.2014
287/2013 Z. z. Opatrenie o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2014 01.01.2014
284/2013 Z. z. Vyhláška o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo ŠFRB, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti 01.01.2014
180/2013 Z. z. Zákon o organizácii miestnej štátnej správy 01.10.2013
150/2013 Z. z. Zákon o Štátnom fonde rozvoja bývania 01.01.2014
272/2012 Z. z. Opatrenie o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2013 01.01.2013
338/2011 Z. z. Opatrenie o vzore žiadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie nájomných bytov 15.11.2011
326/2011 Z. z. Vyhláška o vzore žiadosti o bytovej náhrade a deklarácie majetku 15.10.2011
325/2011 Z. z. Vyhláška o hodnotení stavby nájomných bytov 01.11.2011
296/2011 Z. z. Opatrenie o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2012 01.01.2012
261/2011 Z. z. Zákon o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov 01.09.2011
375/2010 Z. z. Opatrenie o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2011 01.01.2011
 
...