Nariadenie vlády č. 395/2016 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 299/2007 Z. z. o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov

Platnosť od 31.12.2016
Účinnosť od 01.01.2017 do31.12.2019
Zrušený 370/2019 Z. z.

OBSAH

395

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 14. decembra 2016,

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 299/2007 Z. z. o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 2 zákona č. 218/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom v znení neskorších predpisov nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 299/2007 Z. z. o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 610/2007 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 611/2008 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 566/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 508/2013 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 420/2014 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 3/2016 Z. z. sa mení takto:

Príloha č.1 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 299/2007 Z. z.

Stupnica základných platov duchovných v eurách mesačne

Platový stupeňZapočítateľná doba
vykonávania
duchovenskej
činnosti
v rokoch
Stupnica základných platov podľa zaradenia do skupiny a započítateľnej doby vykonávania duchovenskej činnosti
S k u p i n a
ABCDEFG
1do 3296,41324,16356,05392,16432,04475,70524,93
2od 3 do 6308,15337,72371,09408,09450,30496,31546,48
3od 6 do 9320,40350,86385,59424,09468,16516,94568,56
4od 9 do 12332,10364,02401,07440,00486,03537,61591,55
5od 12 do 15344,31377,59416,07456,94504,76557,30614,11
6od 15 do 18356,96390,78431,53473,38523,54577,48636,59
7od 18 do 21369,64404,33446,59490,68542,32597,16659,09
8od 21 do 24382,34417,50462,08508,02560,56617,35682,12
9od 24 do 27394,99431,53477,57525,41579,34638,00705,11
10od 27 do 30407,66445,65492,55542,74598,12658,68728,06
11nad 30420,76459,25508,02560,14616,89679,78752,48

“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2017.


Robert Fico v. r.