Nájdených 1429
...
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
9/2010 Z. z. Zákon o sťažnostiach 01.02.2010
365/2004 Z. z. Antidiskriminačný zákon 01.07.2004
575/2001 Z. z. Zákon o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy 01.01.2002
153/2001 Z. z. Zákon o prokuratúre 01.05.2001
270/1995 Z. z. Zákon o štátnom jazyku SR 01.01.1996
63/1993 Z. z. Zákon o štátnych symboloch SR a ich používaní 22.03.1993
460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky 01.10.1992
522/2021 Z. z. Nariadenie vlády o zavedení letného času v rokoch 2022 až 2026 01.03.2022
337/2021 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vydáva štatistický číselník ústredných orgánov štátnej správy 01.10.2021
187/2021 Z. z. Zákon o ochrane hospodárskej súťaže 01.06.2021
70/2021 Z. z. Vyhláška o zaručenej konverzii 01.03.2021
133/2020 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa dočasne obnovuje kontrola hraníc na vnútorných hraniciach Slovenskej republiky 28.05.2020
500/2019 Z. z. Spravovací a rokovací poriadok Ústavného súdu Slovenskej republiky 31.12.2019
54/2019 Z. z. Zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti 01.03.2019
8/2019 Z. z. Rozhodnutie o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky
314/2018 Z. z. Zákon o Ústavnom súde Slovenskej republiky 15.11.2018
271/2018 Z. z. Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky o nesúlade ustanovenia § 5b zákona č. 250/2007 Z. z.
175/2018 Z. z. Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky o nesúlade ustanovení § 28a a § 38ab zákona č. 657/2004 Z. z.
131/2017 Z. z. Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky o nesúlade ustanovení zákona č. 180/2014 Z. z.
130/2017 Z. z. Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky o nesúlade ustanovení zákona č. 180/2014 Z. z.
 
...