Opatrenie č. 170/1971 Zb.Opatrenie ministra spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky ktorým sa vyhlasuje skončenie volebného obdobia sudcov Krajského súdu v Bratislave, Krajského súdu v Košiciach a niektorých okresných (mestských) súdov

Čiastka 41/1971
Platnosť od 29.12.1971
Účinnosť od 29.12.1971

170

OPATRENIE

ministra spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky

z 15. decembra 1971,

ktorým sa vyhlasuje skončenie volebného obdobia sudcov Krajského súdu v Bratislave, Krajského súdu v Košiciach a niektorých okresných (mestských) súdov

V dôsledku splnenia podmienok uvedených v čl. I ods. 1 ústavného zákona č. 52/1970 Zb. o predĺžení volebného obdobia sudcov krajských a okresných súdov sa skončí 31. decembrom 1971 doterajšie volebné obdobie sudcov na týchto súdoch:


Krajský súd v Bratislave

Krajský súd v Košiciach

Mestský súd v Bratislave

Okresný súd Bratislava - vidiek

Okresný súd v Nitre

Okresný súd v Topoľčanoch

Mestský súd v Košiciach

Okresný súd v Michalovciach


Minister:

Dr. Király v. r.