Nájdených 8
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
311/2001 Z. z. Zákonník práce 01.04.2002
328/2013 Z. z. Opatrenie o sume mesačného príjmu z dohody o brigádnickej práci študentov na r. 2014 31.10.2013
425/1991 Zb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o odměňování prací konaných mimo pracovní poměr 01.11.1991
r1/c71/2012 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby v zákone č. 252/2012 Z. z.
252/2012 Z. z. Novela zákona o sociálnom poistení 01.09.2012
183/1992 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 524/1991 Zb. o odmeňovaní prác vykonávaných na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru 30.04.1992
524/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o odmeňovaní prác vykonávaných na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru 18.12.1991
97/1967 Zb. Vyhláška Ústrednej rady odborov, ktorou sa vykonávajú niektoré ďalšie ustanovenia Zákonníka práce a predpisov o nemocenskom poistení 24.10.1967