Nájdených 229
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
311/2001 Z. z. Zákonník práce 01.04.2002
176/2019 Z. z. Opatrenie o sumách stravného 01.07.2019
143/2019 Z. z. Opatrenie o sumách náhrady za používanie motorových vozidiel pri pracovných cestách 01.06.2019
148/2018 Z. z. Opatrenie o sumách stravného 01.06.2018
147/2015 Z. z. Opatrenie, ktorým sa ustanovujú základné sumy výdavkov na vzdelanie pre jednotlivé krajiny 01.07.2015
296/2014 Z. z. Opatrenie o sumách stravného 31.10.2014
472/2011 Z. z. Opatrenie, ktorým sa ustanovujú na rok 2012 základné sadzby stravného 01.01.2012
517/2009 Z. z. Opatrenie na r. 2010 na sadzby stravného v eurách a cudzej mene pri pracovných cestách 01.01.2010
122/2009 Z. z. Nariadenie o sume zahraničného príspevku 01.04.2008
632/2008 Z. z. Opatrenie o sumách náhrady za používanie motorových vozidiel pri pracovných cestách 01.01.2009
606/2008 Z. z. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú na rok 2009 základné sadzby stravného v eurách alebo v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách 01.01.2009
181/2008 Z. z. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách 24.05.2008
625/2007 Z. z. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú na rok 2008 základné sadzby stravného v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách 01.01.2008
641/2006 Z. z. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú na rok 2007 základné sadzby stravného v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách 01.01.2007
437/2004 Z. z. Zákon o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia 01.08.2004
260/2004 Z. z. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách 29.04.2004
268/2003 Z. z. Nariadenie o náhrade straty zárobku po skončení pracovnej neschopnosti 01.10.2003
388/2002 Z. z. Nariadenie o náhrade straty zárobku po skončení pracovnej neschopnosti 01.10.2002
339/2002 Z. z. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách základnej náhrady 01.07.2002
283/2002 Z. z. Zákon o cestovných náhradách 01.07.2002