Nájdených 2529
...
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
251/2012 Z. z. Zákon o energetike 01.09.2012
663/2007 Z. z. Zákon o minimálnej mzde 01.02.2008
124/2006 Z. z. Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 01.07.2006
757/2004 Z. z. Zákon o súdoch 01.04.2005
365/2004 Z. z. Antidiskriminačný zákon 01.07.2004
5/2004 Z. z. Zákon o službách zamestnanosti 01.02.2004
131/2002 Z. z. Zákon o vysokých školách 01.04.2002
311/2001 Z. z. Zákonník práce 01.04.2002
152/1994 Z. z. Zákon o sociálnom fonde 01.09.1994
255/2021 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie 01.07.2021
28/2021 Z. z. Opatrenie, ktorým sa ustanovujú objektivizované platové koeficienty 29.01.2021
413/2020 Z. z. Opatrenie, ktorým sa ustanovuje platový koeficient príslušného štátu 01.01.2021
391/2020 Z. z. Zákon o teste proporcionality v oblasti regulácie povolaní 01.01.2021
102/2020 Z. z. Nariadenie vlády o opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v súvislosti s ochorením COVID-19 30.04.2020
493/2019 Z. z. Nariadenie o ustanovení stupnice platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby 01.01.2020
385/2019 Z. z. Zákon o kompenzačnom príspevku baníkom 01.04.2020
184/2019 Z. z. Vyhláška zdravotnej klasifikácie na výkon funkcie spojenej s pridelením strelnej zbrane služobným úradom 01.07.2019
176/2019 Z. z. Opatrenie o sumách stravného 01.07.2019
143/2019 Z. z. Opatrenie o sumách náhrady za používanie motorových vozidiel pri pracovných cestách 01.06.2019
138/2019 Z. z. Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch 01.09.2019
 
...