Nájdených 2462
...
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
251/2012 Z. z. Zákon o energetike 01.09.2012
663/2007 Z. z. Zákon o minimálnej mzde 01.02.2008
124/2006 Z. z. Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 01.07.2006
757/2004 Z. z. Zákon o súdoch 01.04.2005
365/2004 Z. z. Antidiskriminačný zákon 01.07.2004
5/2004 Z. z. Zákon o službách zamestnanosti 01.02.2004
131/2002 Z. z. Zákon o vysokých školách 01.04.2002
311/2001 Z. z. Zákonník práce 01.04.2002
152/1994 Z. z. Zákon o sociálnom fonde 01.09.1994
35/2019 Z. z. Zákon o finančnej správe 01.04.2019
400/2018 Z. z. Nariadenie vlády o ustanovení stupnice platových taríf príslušníkov HaZZ a príslušníkov HZS 01.01.2019
393/2018 Z. z. Opatrenie, ktorým sa ustanovujú objektivizované platové koeficienty 01.01.2019
392/2018 Z. z. Opatrenie, ktorým sa ustanovuje platový koeficient príslušného štátu 01.01.2019
300/2018 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2019 01.01.2019
177/2018 Z. z. Zákon proti byrokracii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.09.2018
148/2018 Z. z. Opatrenie o sumách stravného 01.06.2018
101/2018 Z. z. Vyhláška o zabezpečení radiačnej ochrany pri vykonávaní lekárskeho ožiarenia 01.04.2018
99/2018 Z. z. Vyhláška o zabezpečení radiačnej ochrany 01.04.2018
57/2018 Z. z. Zákon o regionálnej investičnej pomoci 01.04.2018
359/2017 Z. z. Novela nariadenia platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 01.01.2018
 
...