Nájdených 11
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
311/2001 Z. z. Zákonník práce 01.04.2002
79/2016 Z. z. Oznámenie o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa
103/2007 Z. z. Zákon o tripartite 01.04.2007
50/1957 Zb. Nariadenie, ktorým sa zrušuje Ministerstvo pracovných síl a Povereníctvo pracovných síl 01.09.1957
294/2012 Z. z. Oznámenie o uložení dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa
439/2008 Z. z. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa
329/2008 Z. z. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatkov ku kolektívnych zmluvám vyššieho stupňa
106/1999 Z. z. Zákon o hospodárskom a sociálnom partnerstve (zákon o tripartite) 15.06.1999
55/1996 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení zákon č. 120/1990 Zb., ktorým sa upravujú niektoré vzťahy medzi odborovými organizáciami a zamestnávateľmi v znení zákona č. 3/1991 Zb. 28.02.1996
120/1990 Zb. Zákon, ktorým sa upravujú niektoré vzťahy medzi odborovými organizáciami a zamestnávateľmi 23.04.1990
216/1946 Zb. Nařízení, kterým se provádějí některá ustanovení dekretu presidenta republiky ze dne 24. října 1945, č. 104 Sb., o závodních a podnikových radách. 06.12.1946