Nájdených 141
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
365/2004 Z. z. Antidiskriminačný zákon 01.07.2004
330/2009 Z. z. Vyhláška o zariadení školského stravovania 01.09.2009
306/2009 Z. z. Vyhláška o školskom klube, stredisku záujmovej činnosti a centre voľného času 01.09.2009
325/2008 Z. z. Vyhláška o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie 01.09.2008
324/2008 Z. z. Vyhláška o základnej umeleckej škole 01.09.2008
323/2008 Z. z. Vyhláška o špeciálnych výchovných zariadeniach 01.09.2008
321/2008 Z. z. Vyhláška o jazykovej škole 01.09.2008
320/2008 Z. z. Vyhláška o základnej škole 01.09.2008
137/2005 Z. z. Vyhláška o školskej inšpekcii 01.05.2005
564/2004 Z. z. Zákon o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve 01.01.2005
291/2004 Z. z. Vyhláška o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy 15.05.2004
597/2003 Z. z. Zákon o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení 01.01.2004
596/2003 Z. z. Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 01.01.2004
59/2003 Z. z. Vyhláška o druhoch škôl a školských zariadení 01.03.2003
526/1992 Zb. Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o státních jazykových školách a státních jazykových zkouškách 01.12.1992
87/1992 Zb. Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o školních družinách a školních klubech 24.03.1992
64/1992 Zb. Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o domovech mládeže 20.02.1992
46/1949 Zb. Vládne nariadenie o vysvedčeniach na odchod trojročných odborných škôl pre dámske krajčírky,zriadených pri niektorých odborných školách pre ženské povolania. 08.03.1949
437/2020 Z. z. Novela vyhlášky o základnej škole 01.01.2021
224/2011 Z. z. Vyhláška o základnej škole 01.09.2011