Vyhláška č. 89/1946 Zb.Vyhláška o venkovských správních okresech se sídlem v Praze.

Čiastka 41/1946
Platnosť od 08.05.1946
Účinnosť od 27.11.1945

89.

Vyhláška ministra vnitra

ze dne 29. dubna 1946

o venkovských správních okresech se sídlem v Praze.

Podle § 30, odst. 1 dekretu presidenta republiky ze dne 27. října 1945, č. 121 Sb., o územní organisaci správy, vykonávané národními výbory, stanovím:


Ustanovení § 5, odst. 1 a 2 dekretu č. 121/1945 Sb., jímž byl zřízen správní okres Praha-venkov-jih a jímž správní okres Praha-venkov, zmenšený o obce soudního okresu zbraslavského, byl označen Praha-venkov-sever, nabývá účinnosti zároveň s uvedeným dekretem, t. j. dnem 27. listopadu 1945.


Nosek v. r.