Opatrenie č. 227/1996 Z. z.Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasujú zmeny v Zozname obcí tvoriacich územné obvody obvodných úradov v okresoch Slovenskej republiky

Čiastka 79/1996
Platnosť od 25.07.1996

227

OPATRENIE1)

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

z 27. júna 1996,

ktorým sa vyhlasujú zmeny v Zozname obcí tvoriacich územné obvody obvodných úradov v okresoch Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 472/1990 Zb. o organizácii miestnej štátnej správy v znení neskorších predpisov vyhlasuje zmeny v Zozname obcí tvoriacich územné obvody obvodných úradov v okresoch Slovenskej republiky vykonané do 30. júna 1996 s účinnosťou od 1. júla 1996.


Okres NITRA

Do územného obvodu Obvodného úradu Vráble sa zaraďuje obec Babindol, ktorá vznikla rozdelením obce Klasov; územný obvod Obvodného úradu Vráble tvorí 13 obcí.

Okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES

Do územného obvodu Obvodného úradu Levoča sa zaraďuje obec Korytné, ktorá vznikla rozdelením obce Poľanovce; územný obvod Obvodného úradu Levoča tvorí 30 obcí.

Okres TOPOĽČANY

Do územného obvodu Obvodného úradu Topoľčany sa zaraďuje obec Práznovce, ktorá vznikla rozdelením mesta Topoľčany; územný obvod Obvodného úradu Topoľčany tvorí 53 obcí.

Okres VRANOV NAD TOPĽOU

Do územného obvodu Obvodného úradu Vranov nad Topľou sa zaraďuje obec Hencovce, ktorá vznikla rozdelením mesta Vranov nad Topľou; územný obvod Obvodného úradu Vranov nad Topľou tvorí 56 obcí.

Okres NOVÉ ZÁMKY

V územnom obvode Obvodného úradu Nové Zámky sa mení názov obce Jásová na Jasová.

Okres ŽIAR NAD HRONOM

V územnom obvode Obvodného úradu Banská Štiavnica sa mení názov obce Antol na Svätý Anton.


Ľudovít Hudek v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Týmto opatrením sa mení opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 102/1996 Z. z, ktorým sa uverejňuje Zoznam obcí tvoriacich územné obvody obvodných úradov v okresoch Slovenskej republiky v znení opatrenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 179/1996 Z. z.