Opatrenie č. 265/2019 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave dôchodkového veku a referenčného veku na rok 2024

Platnosť od 23.08.2019
Účinnosť od 31.10.2019

OBSAH

265

OPATRENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

z 20. augusta 2019

o úprave dôchodkového veku a referenčného veku na rok 2024

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 65a ods. 3 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov ustanovuje:


§ 1

Dôchodkový vek ustanovený na kalendárny rok 2023 sa na kalendárny rok 2024 zvyšuje o dva kalendárne mesiace.

§ 2

Dôchodkový vek na kalendárny rok 2024 je 63 rokov a 4 kalendárne mesiace.

§ 3

Referenčný vek na kalendárny rok 2024 je 63 rokov.


§ 4

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 31. októbra 2019.


Ján Richter v. r.