Nájdených 80
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
131/2020 Z. z. Nariadenie vlády o splatnosti poistného na sociálne poistenie vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 22.05.2020
101/2020 Z. z. Nariadenie vlády o predĺžení podporného obdobia v nezamestnanosti v súvislosti s ochorením COVID-19 30.04.2020
76/2020 Z. z. Nariadenie vlády o spôsobe určenia poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti 10.04.2020
385/2019 Z. z. Zákon o kompenzačnom príspevku baníkom 01.04.2020
265/2019 Z. z. Opatrenie o úprave dôchodkového veku a referenčného veku na rok 2024 31.10.2019
184/2019 Z. z. Vyhláška zdravotnej klasifikácie na výkon funkcie spojenej s pridelením strelnej zbrane služobným úradom 01.07.2019
35/2019 Z. z. Zákon o finančnej správe 01.04.2019
227/2017 Z. z. Opatrenie o úprave dôchodkového veku a referenčného veku na rok 2018 01.01.2018
269/2016 Z. z. Opatrenie o úprave dôchodkového veku a referenčného veku na rok 2017 01.01.2017
440/2015 Z. z. Zákon o športe 01.01.2016
176/2015 Z. z. Zákon o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím 01.09.2015
109/2014 Z. z. Opatrenie o suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2013 30.04.2014
103/2013 Z. z. Opatrenie o sume všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2012 30.04.2013
136/2012 Z. z. Opatrenie, ktorým sa ustanovuje suma vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2011 30.04.2012
526/2011 Z. z. Opatrenie, ktorým sa ustanovuje výška dôchodkovej hodnoty na rok 2012 01.01.2012
164/2010 Z. z. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2009 30.04.2010
43/2004 Z. z. Zákon o starobnom dôchodkovom sporení 01.01.2005
257/1990 Zb. Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o prechodnom znížení výšky poistného na sociálne zabezpečenie pre osoby vykonávajúce umeleckú činnosť 01.07.1990
73/1957 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Prvom dodatkovom protokole k Dohovoru medzi Československou republikou a Poľskou republikou o sociálnom poistení z 5. apríla 1948 14.01.1958
379/2021 Z. z. Novela nariadenia vlády o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 21.10.2021