Redakčné oznámenie č. r2/c29/2010 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby vo vyhláške Národnej banky Slovenska č. 246/2009 Z. z.

Čiastka 29/2010
Platnosť od 23.02.2010
Účinnosť od 01.07.2009

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave tlačovej chyby

vo vyhláške Národnej banky Slovenska č. 246/2009 Z. z. o spôsobe určenia hodnoty majetku v dôchodkovom fonde a doplnkovom dôchodkovom fonde a o zmene vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 217/2005 Z. z. o vlastných zdrojoch doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a o metódach a postupoch stanovenia hodnoty majetku v doplnkových dôchodkových fondoch v znení neskorších predpisov

V prílohe č. 14 odseku 1 vzorci výpočtu teoretickej ceny európskej call opcie má byť namiesto vzorca

Vzorec 01

správne uvedený vzorec

Vzorec 02

a v odseku 2 vzorci výpočtu teoretickej ceny európskej put opcie má byť namiesto vzorca

Vzorec 03

správne uvedený vzorec

Vzorec 04