Nájdených 84
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
248/2020 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Panské lúky 15.09.2020
247/2020 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Čenkov 15.09.2020
246/2020 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Kamenínske slaniská 15.09.2020
245/2020 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Síky 15.09.2020
244/2020 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Marcelovské piesky 15.09.2020
163/2020 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Vinište 01.07.2020
162/2020 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Mostová 01.07.2020
161/2020 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Bradlo 01.07.2020
160/2020 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Jurský Chlm 01.07.2020
159/2020 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Nesvadské piesky 01.07.2020
69/2016 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje Národný park Slovenský raj, jeho zóny a ochranné pásmo 01.06.2016
15/2016 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu ročnej výroby tepla pri výrobe elektriny 01.01.2016
6/2016 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Borsukov vrch 01.01.2016
225/2013 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o bezpečnosti hračiek 15.08.2013
94/2013 Z. z. Zákon o puncovníctve a skúšaní drahých kovov 01.06.2013
245/2012 Z. z. Vyhláška o služobnej rovnošate inšpektora práce a jej vyobrazenie 01.09.2012
186/2009 Z. z. Zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve 27.05.2009
635/2005 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú textilné a iné vlákna určené na styk s pokožkou 01.01.2006
10/1996 Z. z. Zákon o kontrole v štátnej správe 11.01.1996
39/1993 Z. z. Zákon o Najvyššom kontrolnom úrade SR 15.02.1993