Nájdených 27
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
341/2009 Z. z. Nariadenie o podpore spotreby ovocia a zeleniny pre deti v materských školách 01.09.2009
330/2009 Z. z. Vyhláška o zariadení školského stravovania 01.09.2009
339/2008 Z. z. Nariadenie o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov 01.09.2008
438/2020 Z. z. Novela vyhlášky o materskej škole 01.01.2021
275/2011 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 339/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v materských školách, pre žiakov na základných školách a pre žiakov na stredných školách v znení neskorších predpisov 01.09.2011
520/2010 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 341/2009 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby ovocia a zeleniny pre deti v materských školách a pre žiakov v základných školách 01.01.2011
348/2010 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 339/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v materských školách, pre žiakov na základných školách a pre žiakov na stredných školách v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 342/2009 Z. z. 01.09.2010
342/2009 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 339/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v materských školách, pre žiakov na základných školách a pre žiakov na stredných školách 01.09.2009
308/2009 Z. z. Novela vyhlášky o materskej škole 01.09.2009
306/2008 Z. z. Vyhláška o materskej škole 01.09.2008
412/2007 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v predškolských zariadeniach a pre žiakov s povinnou školskou dochádzkou 01.09.2007
540/2004 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 353/1994 Z. z. o predškolských zariadeniach v znení vyhlášky č. 81/1997 Z. z. 01.11.2004
r1/c51/1997 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 81/1997 Z. z.
81/1997 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 353/1994 Z. z. o predškolských zariadeniach 01.09.1997
353/1994 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky o predškolských zariadeniach 01.01.1995
229/1994 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o miere vyučovacej povinnosti učiteľov a povinnosti výchovnej práce ostatných pedagogických zamestnancov 01.09.1994
35/1992 Zb. Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o mateřských školách 23.01.1992
399/1991 Zb. Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o speciálních školách a speciálních mateřských školách 15.10.1991
390/1991 Zb. Zákon České národní rady o předškolních zařízeních a školských zařízeních 04.10.1991
101/1984 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 125/1979 Zb. o školách v prírode 05.10.1984