Nájdených 105
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
341/2009 Z. z. Nariadenie o podpore spotreby ovocia a zeleniny pre deti v materských školách 01.09.2009
330/2009 Z. z. Vyhláška o zariadení školského stravovania 01.09.2009
306/2009 Z. z. Vyhláška o školskom klube, stredisku záujmovej činnosti a centre voľného času 01.09.2009
339/2008 Z. z. Nariadenie o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov 01.09.2008
326/2008 Z. z. Vyhláška o druhoch a náležitostiach vysvedčení a ostatných školských tlačív 01.09.2008
324/2008 Z. z. Vyhláška o základnej umeleckej škole 01.09.2008
322/2008 Z. z. Vyhláška o špeciálnych školách 01.09.2008
320/2008 Z. z. Vyhláška o základnej škole 01.09.2008
307/2008 Z. z. Vyhláška o výchove a vzdelávaní žiakov s intelektovým nadaním 01.09.2008
553/2003 Z. z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 01.01.2004
385/1991 Zb. Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o uznávání rovnocennosti a podmínkách nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami 30.09.1991
353/1991 Zb. Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o soukromých školách 30.08.1991
292/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o základních uměleckých školách 01.09.1991
291/1991 Zb. Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o základní škole 01.09.1991
525/2021 Z. z. Novela vyhlášky o základnej umeleckej škole 01.01.2022
273/2021 Z. z. Novela zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 10.07.2021
437/2020 Z. z. Novela vyhlášky o základnej škole 01.01.2021
217/2016 Z. z. Novela zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 01.09.2016
390/2011 Z. z. Zákon o pedagogických zamestnancoch 12.11.2011
275/2011 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 339/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v materských školách, pre žiakov na základných školách a pre žiakov na stredných školách v znení neskorších predpisov 01.09.2011