Nájdených 7
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
74/1950 Zb. Nariadenie, ktorým sa zrušuje Ústav pre školský a osvetový film v Bratislave 17.06.1950
48/1947 Zb. Zákon o organisaci péče o mládež. 11.04.1947
317/2009 Z. z. Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch 01.11.2009
37/1988 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách a školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť 01.05.1988
95/1948 Zb. Zákon o základní úpravě jednotného školství (školský zákon). 01.09.1948
203/1947 Zb. Vyhláška předsedy vlády o zrušení spolků uvedených v § 5, odst. 1 zákona ze dne 19. Března 1947, č. 48 Sb., o organisaci péče o mládež. 31.12.1947
202/1947 Zb. Vládní nařízení jímž se provádí zákon o organisaci péče o mládež. 15.12.1947