Nájdených 67
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
364/2004 Z. z. Vodný zákon 01.07.2004
41/2020 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú ochranné pásma a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodných liečivých zdrojov v Piešťanoch 15.03.2020
2/2020 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Bardejove 15.01.2020
114/2019 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodných minerálnych zdrojov v Legnave 01.05.2019
305/2018 Z. z. Zákon o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd 01.01.2019
119/2016 Z. z. Vyhláška o výkone dohľadu nad vodnými stavbami a o výkone dozoru 15.03.2016
416/2011 Z. z. Nariadenie o hodnotení chemického stavu podzemných vôd 01.12.2011
279/2011 Z. z. Nariadenie vlády o Vodnom pláne Slovenska na dosiahnutie environmentálnych cieľov 01.09.2011
341/2010 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú pásma liečivých a minerálnych zdrojov v Martine 01.09.2010
282/2010 Z. z. Nariadenie, ktorým sa ustanovujú prahové hodnoty a zoznam útvarov podzemných vôd 01.07.2010
684/2006 Z. z. Vyhláška o projektovej dokumentácie a výstavbe verejných vodovodov a kanalizácií 01.01.2007
29/2005 Z. z. Vyhláška o podrobnostiach vodárenských zdrojov 15.02.2005
636/2004 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu surovej vody 01.12.2004
442/2002 Z. z. Zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách 01.11.2002
13/1987 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o niektorých chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd 01.04.1987
46/1978 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o chránenej oblasti prirodzenej akumulácie vôd na Žitnom ostrove 01.07.1978
375/2021 Z. z. Novela zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách 01.01.2022
66/2021 Z. z. Novela zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách 15.03.2021
265/2020 Z. z. Novela vyhlášky o výkone dohľadu nad vodnými stavbami a o výkone dozoru 01.10.2020
4/2020 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodných minerálnych zdrojov v Legnave 15.01.2020