Vyhláška č. 89/2000 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vyhlásení prírodných liečivých zdrojov a prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd

Čiastka 41/2000
Platnosť od 22.03.2000
Účinnosť od 01.04.2000

89

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

zo 6. marca 2000

o vyhlásení prírodných liečivých zdrojov a prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 65 ods. 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení zákona č. 241/1998 Z. z. ustanovuje:


§ 1

(1) Za prírodný liečivý zdroj vyhlásený podľa osobitného predpisu1) sa považuje prírodný zdroj vody

a) Hlavný, Lekársky, František (vrt BKH-1) a Alexander (vrt BKH-3) v obci Bardejov, v katastrálnom území Bardejov,

b) Jesenius II (vrt BR-1), Jazero (vrt BR-2), vrt BR-3 a Starý prameň (vrt Z-2) v obci Bojnice, v katastrálnom území Bojnice,

c) Ďumbier (vrt PJ-104) v obci Brusno, v katastrálnom území Brusno,

d) Hygiea v obci Číž, v katastrálnom území Číž,

e) Kúpeľný (vrt S-3) v obci Dudince, v katastrálnom území Dudince,

f) Vojtech I, Vojtech II (vrt S-6), Klement (vrt S-7), Žofia, Jozef a Ľudovít (vrt BJ-2A) v obci Liptovská Osada, v katastrálnom území Liptovská Osada,

g) Valentína (vrt BJ-101) a Kúpeľný II (vrt BLK-2) v obci Lúčky, v katastrálnom území Lúčky,

h) vrt BJ-4 v obci Martin, v katastrálnom území Martin-Záturčie,

i) vrt B-7 a vrt B-8 v obci Nimnica, v katastrálnom území Nimnica,

j) Trajan, Slovan (vrt PS-1), Sláv (vrt PS-2), Slovien (vrt PS-3), Slovák (vrt PS-4) a vrt VLÚ-1 v obci Piešťany, v katastrálnom území Piešťany,

k) vrt BJ-19 a Kúpeľný (vrt BJ-22) v obci Rajecké Teplice, v katastrálnom území Rajecké Teplice,

l) Jozef, Vojtech, Banský, Born (vrt ST-2) a Zipser (vrt ST-1) v obci Sklené Teplice, v katastrálnom území Sklené Teplice,

m) Kúpeľný (vrt I. A), Bystrica, Štefánik, Lenkey a Adam v obci Sliač, v katastrálnom území Sliač,

n) Jozef I (vrt ST II) a Jozef II (vrt Z-1) v obci Smrdáky, v katastrálnom území Smrdáky,

o) vrt MS-1 v obci Sulín, v katastrálnom území Malý Sulín,

p) vrt FGČ-1 v obci Šamorín, v katastrálnom území Čilistov,

q) Sina I (vrt V-2), Sina II (vrt V-3), Príma (vrt P-1) a Wernher (vrt SB-5) v obci Trenčianske Teplice, v katastrálnom území Trenčianske Teplice,

r) Ľudový bazén, Materský (vrt TJ-20), vrt TTM-1 a vrt TTM-2 v obci Turčianske Teplice, v katastrálnom území Turčianske Teplice,

s) Izabela a Pri pošte (vrt VR-2) v obci Vyšné Ružbachy, v katastrálnom území Vyšné Ružbachy.

(2) Za prírodný zdroj minerálnej stolovej vody vyhlásený podľa osobitného predpisu1) sa považuje prírodný zdroj minerálnej vody

a) Baldovce II (vrt BV-1) a vrt B-4A v obci Baldovce, v katastrálnom území Baldovce,

b) vrt B-3 a vrt B-4 v obci Budiš, v katastrálnom území Budiš,

c) vrt ČAM-1 v obci Čačín, v katastrálnom území Čačín,

d) vrt ŠHG-1 v obci Hozelec, v katastrálnom území Hozelec,

e) Kláštorný (vrt KM-1) v obci Kláštor pod Znievom, v katastrálnom území Kláštor pod Znievom,

f) vrt VBK-1 v obci Klokoč, v katastrálnom území Klokoč,

g) Cifrovaný (vrt S-1) a Salvator (vrt S-2) v obci Lipovce, v katastrálnom území Lipovce,

h) Vitalita (vrt LŠH-1) v obci Liptovská Štiavnica, v katastrálnom území Liptovská Štiavnica,

i) Veronika (vrt LZ-6) v obci Nová Ľubovňa, v katastrálnom území Nová Ľubovňa,

j) vrt B-15 v obci Santovka, v katastrálnom území Santovka,

k) vrt HVŠ-1 v obci Tornaľa, v katastrálnom území Tornaľa.

(3) Klasifikácia prírodných liečivých zdrojov podľa odseku 1 je uvedená v prílohe č. 1.

(4) Klasifikácia prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd podľa odseku 2 je uvedená v prílohe č. 2.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2000.


Tibor Šagát v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 89/2000 Z. z.

KLASIFIKÁCIA PRÍRODNÝCH LIEČIVÝCH ZDROJOV

Prírodný liečivý zdroj

a) v obci Bardejov, v katastrálnom území Bardejov

1. Hlavný

je prírodná liečivá voda, slabo mineralizovaná, hydrogenuhličitanovo-chloridová, sodná, železitá, uhličitá, studená, hypotonická, so zvýšeným obsahom kyseliny boritej, s celkovou mineralizáciou 4 930,85 mg.l-1, s teplotou vody 9,2 oC a s obsahom plynu CO2 2 586,7 mg.l-1,

2. Lekársky

je prírodná liečivá voda, stredne mineralizovaná, hydrogenuhličitanovo-chloridová, sodná, uhličitá, studená, hypotonická, so zvýšeným obsahom kyseliny boritej, s celkovou mineralizáciou 6 396,8 mg.l-1, s teplotou vody 10,0 oC a s obsahom plynu CO2 2 525,0 mg.l-1,

3. František (vrt BKH-1)

je prírodná liečivá voda, stredne mineralizovaná, hydrogenuhličitanová, sodná, železitá, uhličitá, studená, hypotonická, so zvýšeným obsahom kyseliny boritej, s celkovou mineralizáciou 7 283,96 mg.l-1, s teplotou vody 11,0 oC a s obsahom plynu CO2 1 866,79 mg.l-1,

4. Alexander (vrt BKH-3)

je prírodná liečivá voda, stredne mineralizovaná, hydrogenuhličitanovo-sodná, studená, hypotonická, so zvýšeným obsahom kyseliny boritej, s celkovou mineralizáciou 6 267,45 mg.l-1, s teplotou vody 10,0 oC a s obsahom plynu CO2 2 293,0 mg.l-1,

b) v obci Bojnice, v katastrálnom území Bojnice

1. Jesenius II (vrt BR-1)

je prírodná liečivá voda, obyčajná, hydrogenuhličitanovo-síranová, vápenato-horečnatá, horúca, hypotonická, s celkovou mineralizáciou 709,156 mg.l-1, s teplotou vody 46,5 oC a s obsahom plynu CO2 90 mg.l-1,

2. Jazero (vrt BR-2)

je prírodná liečivá voda, obyčajná, hydrogenuhličitanovo-síranová, vápenato-horečnatá, horúca, hypotonická, s celkovou mineralizáciou 696,53 mg.l-1, s teplotou vody 51,5 oC a s obsahom plynu CO2 130 mg.l-1,

3. vrt BR-3

je prírodná liečivá voda, obyčajná, hydrogenuhličitanová, vápenato-horečnatá, vlažná, hypotonická, s celkovou mineralizáciou 686,095 mg.l-1, s teplotou vody 35 oC a s obsahom plynu CO2 85 mg.l-1,

4. Starý prameň (vrt Z-2)

je prírodná liečivá voda, obyčajná, hydrogenuhličitanovo-síranová, vápenato-horečnatá, horúca, hypotonická, s celkovou mineralizáciou 712,92 mg.l-1, s teplotou vody 46 oC a s obsahom plynu CO2 120 mg.l-1,

c) v obci Brusno, v katastrálnom území Brusno

Ďumbier (vrt PJ-104)

je prírodná liečivá voda, slabo mineralizovaná, hydrogenuhličitanovo-síranová, vápenato-horečnato-sodná, uhličitá, studená, hypotonická, s celkovou mineralizáciou 2 979,24 mg.l-1, s teplotou vody 19,0 oC a s obsahom plynu CO2 1 235,0 mg.l-1,

d) v obci Číž, v katastrálnom území Číž

Hygiea

je prírodná liečivá voda, stredne mineralizovaná, chloridovo-sodná, jódovo-brómová, železitá, studená, s celkovou mineralizáciou 13 747,1 mg.l-1, s teplotou vody 14,8 oC a s obsahom plynu CO2 75 mg.l-1,

e) v obci Dudince, v katastrálnom území Dudince

Kúpeľný (vrt S-3)

je prírodná liečivá voda, stredne mineralizovaná, hydrogenuhličitanovo-chloridová, sodno-vápenatá, uhličitá, sírna, vlažná, hypotonická, s celkovou mineralizáciou 5 757,895 mg.l-1, s teplotou vody 26,5 oC a s obsahom plynov CO2 1 546,0 mg.l-1 a H2S 5,0 mg.l-1,

f) v obci Liptovská Osada, v katastrálnom území Liptovská Osada

1. Vojtech I

je prírodná liečivá voda, slabo mineralizovaná, síranová, vápenato-horečnatá, studená, hypotonická, s celkovou mineralizáciou 2 891,4 mg.l-1, s teplotou vody 10,5 oC a s obsahom plynu CO2 400 mg.l-1,

2. Vojtech II (vrt S-6)

je prírodná liečivá voda, slabo mineralizovaná, síranovo-hydrogenuhličitanová, vápenato-horečnatá, uhličitá, studená, hypotonická, s celkovou mineralizáciou 1 407,0 mg.l-1, s teplotou vody 10,0 oC a s obsahom plynu CO2 1 237,0 mg.l-1,

3. Klement (vrt S-7)

je prírodná liečivá voda, slabo mineralizovaná, síranovo-hydrogenuhličitanová, vápenato-horečnatá, uhličitá, železitá, studená, hypotonická, s celkovou mineralizáciou 3 190,3 mg.l-1, s teplotou vody 8,0 oC a s obsahom plynu CO2 3 170,0 mg.l-1,

4. Žofia

je prírodná liečivá voda, slabo mineralizovaná, síranovo-hydrogenuhličitanová, vápenato-horečnatá, uhličitá, železitá, studená, hypotonická, s celkovou mineralizáciou 3 612,05 mg.l-1, s teplotou vody 8,0 oC a s obsahom plynu CO2 2 961,0 mg.l-1,

5. Jozef

je prírodná liečivá voda, slabo mineralizovaná, síranovo-hydrogenuhličitanová, vápenato-horečnatá, uhličitá, železitá, studená, hypotonická, s celkovou mineralizáciou 3 592,95 mg.l-1, s teplotou vody 8,5 oC a s obsahom plynu CO2 2 893,0 mg.l-1,

6. Ľudovít (vrt BJ-2A)

je prírodná liečivá voda, slabo mineralizovaná, síranovo-hydrogenuhličitanová, vápenato-horečnatá, železitá, uhličitá, studená, hypotonická, s celkovou mineralizáciou 3 619,25 mg.l-1, s teplotou vody 11,2 oC a s obsahom plynu CO2 2 407,0 mg.l-1,

g) v obci Lúčky, v katastrálnom území Lúčky

1. Valentína (vrt BJ-101)

je prírodná liečivá voda, slabo mineralizovaná, síranovo-hydrogenuhličitanová, vápenato-horečnatá, vlažná, hypotonická, s celkovou mineralizáciou 2 869,51 mg.l-1, s teplotou vody 32,0 oC a s obsahom plynu CO2 964,6 mg.l-1,

2. Kúpeľný II (vrt BLK-2)

je prírodná liečivá voda, slabo mineralizovaná, síranovo-hydrogenuhličitanová, vápenato-horečnatá, vlažná, hypotonická, s celkovou mineralizáciou 2 787,805 mg.l-1, s teplotou vody 31,5 oC a s obsahom plynu CO2 891,3 mg.l-1,

h) v obci Martin, v katastrálnom území Martin-Záturčie

vrt BJ-4

je prírodná liečivá voda, stredne mineralizovaná, hydrogenuhličitanovo-sodíková, uhličitá, hypotonická, studená, so zvýšeným obsahom amoniaku prírodného pôvodu a kyseliny metafosforitej, s celkovou mineralizáciou 10 434 mg.l-1, s teplotou vody 14,4 oC a s obsahom plynu CO2 2 252 mg.l-1,

i) v obci Nimnica, v katastrálnom území Nimnica

1. vrt B-7

je prírodná liečivá voda, stredne mineralizovaná, hydrogenuhličitanovo-sodná, uhličitá, studená, hypotonická, s celkovou mineralizáciou 7 184,905 mg.l-1, s teplotou vody 15 oC a s obsahom plynu CO2 2 198,4 mg.l-1,

2. vrt B-8

je prírodná liečivá voda, slabo mineralizovaná, hydrogenuhličitanová, sodno-vápenato-horečnatá, studená, hypotonická, s celkovou mineralizáciou 1 378,77 mg.l-1, s teplotou vody 13,5 oC a s obsahom plynu CO2 210,0 mg.l-1,

j) v obci Piešťany, v katastrálnom území Piešťany

1. Trajan

je prírodná liečivá voda, slabo mineralizovaná, síranovo-hydrogenuhličitanová, vápenato-sodná, sírna, horúca, hypotonická, s celkovou mineralizáciou 1 431,75 mg.l-1, s teplotou vody 64,0 oC a s obsahom plynov CO2 75 mg.l-1 a H2S 6,9 mg.l-1,

2. Slovan (vrt PS-1)

je prírodná liečivá voda, slabo mineralizovaná, síranovo-hydrogenuhličitanová, vápenato-horečnatá, teplá, hypotonická, s celkovou mineralizáciou 1 506,62 mg.l-1, s teplotou vody 37,4 oC a s obsahom plynov CO2 200 mg.l-1 a H2S 0,65 mg.l-1,

3. Sláv (vrt PS-2)

je prírodná liečivá voda, slabo mineralizovaná, síranovo-hydrogenuhličitanová, vápenato-sodná, sírna, teplá, hypotonická, s celkovou mineralizáciou 1 368,49 mg.l-1, s teplotou vody 39,2 oC a s obsahom plynov CO2 190 mg.l-1 a H2S 2,0 mg.l-1,

4. Slovien (vrt PS-3)

je prírodná liečivá voda, slabo mineralizovaná, síranovo-hydrogenuhličitanová, vápenato-sodno-horečnatá, sírna, horúca, hypotonická, s celkovou mineralizáciou 1 501,25 mg.l-1, s teplotou vody 44,1 oC a s obsahom plynov CO2 100 mg.l-1 a H2S 4,0 mg.l-1,

5. Slovák (vrt PS-4)

je prírodná liečivá voda, slabo mineralizovaná, síranovo-hydrogenuhličitanová, vápenato-sodná, sírna, horúca, hypotonická, s celkovou mineralizáciou 1 493,15 mg.l-1, s teplotou vody 47,5 oC a s obsahom plynov CO2 100 mg.l-1 a H2S 5,9 mg.l-1,

6. vrt VLÚ-1

je prírodná liečivá voda, slabo mineralizovaná, síranovo-hydrogenuhličitanová, vápenato-horečnato-sodná, so zvýšeným obsahom fluóru, teplá, hypotonická, s celkovou mineralizáciou 1 429 mg.l-1, s teplotou vody 36,8 oC a s obsahom plynov CO2 40 mg.l-1 a H2S 0,45 mg.l-1,

k) v obci Rajecké Teplice, v katastrálnom území Rajecké Teplice

1. vrt BJ-19

je prírodná liečivá voda, obyčajná, hydrogenuhličitanová, vápenato-horečnatá, vlažná, hypotonická, s celkovou mineralizáciou 687,45 mg.l-1, s teplotou vody 34,0 oC a s obsahom plynu CO2 120 mg.l-1,

2. Kúpeľný (vrt BJ-22)

je prírodná liečivá voda, obyčajná, hydrogenuhličitanová, vápenato-horečnatá, vlažná, hypotonická, s celkovou mineralizáciou 847,05 mg.l-1, s teplotou vody 32,0 oC a s obsahom plynu CO2 180 mg.l-1,

l) v obci Sklené Teplice, v katastrálnom území Sklené Teplice

1. Jozef

je prírodná liečivá voda, slabo mineralizovaná, síranová, vápenato-horečnatá, horúca, hypotonická, s celkovou mineralizáciou 2 634,21 mg.l-1, s teplotou vody 50,5 oC a s obsahom plynu CO2 150 mg.l-1,

2. Vojtech

je prírodná liečivá voda, slabo mineralizovaná, síranová, vápenato-horečnatá, horúca, hypotonická, s celkovou mineralizáciou 2 435,3 mg.l-1, s teplotou vody 40,6 oC a s obsahom plynu CO2 130 mg.l-1,

3. Banský

je prírodná liečivá voda, slabo mineralizovaná, síranová, vápenato-horečnatá, teplá, hypotonická, s celkovou mineralizáciou 2 715,96 mg.l-1, s teplotou vody 37,0 oC a s obsahom plynu CO2 120 mg.l-1,

4. Born (vrt ST-2)

je prírodná liečivá voda, slabo mineralizovaná, síranová, vápenato-horečnatá, horúca, hypotonická, s celkovou mineralizáciou 2 631,99 mg.l-1, s teplotou vody 51,0 oC a s obsahom plynu CO2 210 mg.l-1,

5. Zipser (vrt ST-1)

je prírodná liečivá voda, slabo mineralizovaná, síranová, vápenato-horečnatá, horúca, hypotonická, s celkovou mineralizáciou 2 646,27 mg.l-1, s teplotou vody 51,0 oC a s obsahom plynu CO2 180 mg.l-1,

m) v obci Sliač, v katastrálnom území Sliač

1. Kúpeľný (vrt I. A)

je prírodná liečivá voda, slabo mineralizovaná, síranovo-hydrogenuhličitanová, vápenato-horečnatá, uhličitá, so zvýšenou celkovou objemovou aktivitou alfa a beta, vlažná, hypotonická, s celkovou mineralizáciou 3 826,97 mg.l-1, s teplotou vody 32,0 oC a s obsahom plynu CO2 1 460,0 mg.l-1,

2. Bystrica

je prírodná liečivá voda, slabo mineralizovaná, síranovo-hydrogenuhličitanová, vápenato-horečnatá, uhličitá, so zvýšenou celkovou objemovou aktivitou alfa a beta, studená, hypotonická, s celkovou mineralizáciou 3 224,4 mg.l-1, s teplotou vody 22,0 oC a s obsahom plynu CO2 1551,0 mg.l-1,

3. Štefánik

je prírodná liečivá voda, obyčajná, hydrogenuhličitanovo-vápenatá, uhličitá, železitá, studená, hypotonická, s celkovou mineralizáciou 638,45 mg.l-1, s teplotou vody 12,0 oC a s obsahom plynu CO2 2 805,0 mg.l-1,

4. Lenkey

je prírodná liečivá voda, slabo mineralizovaná, síranovo-hydrogenuhličitanová, vápenato-horečnatá, uhličitá, železitá, so zvýšenou celkovou objemovou aktivitou alfa, studená, hypotonická, s celkovou mineralizáciou 3 333,2 mg.l-1, s teplotou vody 22,5 oC a s obsahom plynu CO2 1 580,0 mg.l-1,

5. Adam

je prírodná liečivá voda, slabo mineralizovaná, síranovo-hydrogenuhličitanová, vápenato-horečnatá, uhličitá, so zvýšenou celkovou objemovou aktivitou beta, studená, hypotonická, s celkovou mineralizáciou 3 242,51 mg.l-1, s teplotou vody 22,0 oC a s obsahom plynu CO2 1 589,0 mg.l-1,

n) v obci Smrdáky, v katastrálnom území Smrdáky

1. Jozef I (vrt ST-II)

je prírodná liečivá voda, slabo mineralizovaná, hydrogenuhličitanovo-chloridová, sodná, sírna, studená, hypotonická, s celkovou mineralizáciou 3 513,55 mg.l-1, s teplotou vody 12,5 oC a s obsahom plynov CO2 240 mg.l-1 a H2S 270 mg.l-1,

2. Jozef II (vrt Z-I)

je prírodná liečivá voda, slabo mineralizovaná, chloridovo-hydrogenuhličitanová, sodná, sírna, studená, hypotonická, s celkovou mineralizáciou 3 397,1 mg.l-1, s teplotou vody 13 oC a s obsahom plynov CO2 80 mg.l-1 a H2S 141 mg.l-1,

o) v obci Sulín, v katastrálnom území Malý Sulín

vrt MS-1

je prírodná liečivá voda, stredne mineralizovaná, hydrogenuhličitanová, sodno-horečnatá, uhličitá, studená, s celkovou mineralizáciou 6 316,1 mg.l-1, s teplotou vody 9,0 oC a s obsahom plynu CO2 2 476,8 mg.l-1,

p) v obci Šamorín, v katastrálnom území Čilistov

vrt FGČ-1

je prírodná liečivá voda, stredne mineralizovaná, hydrogenuhličitanovo-chloridová, sodná, horúca, s celkovou mineralizáciou 8 318,85 mg.l-1, s teplotou vody 53,0 oC a s obsahom plynu CO2 101 mg.l-1,

q) v obci Trenčianske Teplice, v katastrálnom území Trenčianske Teplice

1. Sina I (vrt V-2)

je prírodná liečivá voda, slabo mineralizovaná, síranová, vápenato-horečnatá, sírna, teplá, so zvýšeným obsahom fluoridov, s celkovou mineralizáciou 2 612,1 mg.l-1, s teplotou vody 40,0 oC a s obsahom plynov CO2 200 mg.l-1 a H2S 5,9 mg.l-1,

2. Sina II (vrt V-3)

je prírodná liečivá voda, slabo mineralizovaná, síranová, vápenato-horečnatá, sírna, teplá, so zvýšeným obsahom fluoridov, s celkovou mineralizáciou 2 628,55 mg.l-1, s teplotou vody 40,0 oC a s obsahom plynov CO2 230 mg.l-1 a H2S 4,9 mg.l-1,

3. Príma (vrt P-1)

je prírodná liečivá voda, slabo mineralizovaná, síranová, vápenato-horečnatá, sírna, teplá, so zvýšeným obsahom fluoridov, s celkovou mineralizáciou 2 611,9 mg.l-1, s teplotou vody 39,0 oC a s obsahom plynov CO2 190 mg.l-1 a H2S 4,9 mg.l-1,

4. Wernher (vrt SB-5)

je prírodná liečivá voda, slabo mineralizovaná, síranová, vápenato-horečnatá, sírna, teplá, so zvýšeným obsahom fluoridov, s celkovou mineralizáciou 2 640,25 mg.l-1, s teplotou vody 38,4 oC a s obsahom plynov CO2 324 mg.l-1 a H2S 5,3 mg.l-1,

r) v obci Turčianske Teplice, v katastrálnom území Turčianske Teplice

1. Ľudový bazén

je prírodná liečivá voda, slabo mineralizovaná, síranovo-hydrogenuhličitanová, vápenato-horečnatá, horúca, hypotonická, s celkovou mineralizáciou 1 481,25 mg.l-1, s teplotou vody 42,0 oC a s obsahom plynu CO2 180 mg.l-1,

2. Materský (vrt TJ-20)

je prírodná liečivá voda, slabo mineralizovaná, síranovo-hydrogenuhličitanová, vápenato-horečnatá, horúca, hypotonická, s celkovou mineralizáciou 1 462,7 mg.l-1, s teplotou vody 44,5 oC a s obsahom plynu CO2 280 mg.l-1,

3. vrt TTM-1

je prírodná liečivá voda, slabo mineralizovaná, síranovo-hydrogenuhličitanová, vápenato-horečnatá, vlažná, hypotonická, s celkovou mineralizáciou 1 537,75 mg.l-1, s teplotou vody 32,7 oC a s obsahom plynu CO2 280 mg.l-1,

4. vrt TTM-2

je prírodná liečivá voda, slabo mineralizovaná, síranovo-hydrogenuhličitanová, vápenato-horečnatá, vlažná, hypotonická, s celkovou mineralizáciou 1 569,7 mg.l-1, s teplotou vody 32,0 oC a s obsahom plynu CO2 280 mg.l-1,

s) v obci Vyšné Ružbachy, v katastrálnom území Vyšné Ružbachy

1. Izabela

je prírodná liečivá voda, slabo mineralizovaná, hydrogenuhličitanová, vápenato-horečnatá, studená, hypotonická, s celkovou mineralizáciou 1 580,3 mg.l-1, s teplotou vody 20,2 oC a s obsahom plynu CO2 791 mg.l-1,

2. Pri pošte (vrt VR-2)

je prírodná liečivá voda, slabo mineralizovaná, hydrogenuhličitanovo-síranová, vápenato-horečnatá, uhličitá, studená, hypotonická, s celkovou mineralizáciou 2 621,35 mg.l-1, s teplotou vody 18,6 oC a s obsahom plynov CO2 1 828,0 mg.l-1 a H2S 0,55 mg.l-1.

Príloha č. 2 k vyhláške č. 89/2000 Z. z.

KLASIFIKÁCIA PRÍRODNÝCH ZDROJOV MINERÁLNYCH STOLOVÝCH VÔD

Prírodný zdroj minerálnej stolovej vody

a) v obci Baldovce, v katastrálnom území Baldovce

1. Baldovce II (vrt BV-1)

je prírodná minerálna stolová voda, slabo mineralizovaná, hydrogenuhličitanovo-vápenatá, uhličitá, studená, hypotonická, s celkovou mineralizáciou 2 442,54 mg.l-1, s teplotou vody 11,2 oC a s obsahom plynu CO2 2 442,0 mg.l-1,

2. vrt B-4A

je prírodná minerálna stolová voda, slabo mineralizovaná, hydrogenuhličitanová, vápenato-horečnatá, uhličitá, studená, s celkovou mineralizáciou 3 286,0 mg.l-1, s teplotou vody 10,0 oC a s obsahom plynov CO2 2 522,0 mg.l-1 a H2S 0,9 mg.l-1,

b) v obci Budiš, v katastrálnom území Budiš

1. vrt B-3

je prírodná minerálna stolová voda, slabo mineralizovaná, hydrogenuhličitanovo-síranová, vápenato-horečnatá, uhličitá, studená, hypotonická, s celkovou mineralizáciou 2 511,22 mg.l-1, s teplotou vody 13,3 oC a s obsahom plynu CO2 2 354,0 mg.l-1,

2. vrt B-4

je prírodná minerálna stolová voda, slabo mineralizovaná, hydrogenuhličitanovo-síranová, sodno-vápenatá, uhličitá, studená, hypotonická, s celkovou mineralizáciou 3 361,78 mg.l-1, s teplotou vody 13 oC a s obsahom plynu CO2 2 354,0 mg.l-1,

c) v obci Čačín, v katastrálnom území Čačín

vrt ČAM-1

je prírodná minerálna stolová voda, slabo mineralizovaná, hydrogenuhličitanová, vápenato-horečnatá, uhličitá, studená, hypotonická, s celkovou mineralizáciou 2 303,8 mg.l-1, s teplotou vody 15,7 oC a s obsahom plynu CO2 2 094,0 mg.l-1,

d) v obci Hozelec, v katastrálnom území Hozelec

vrt ŠHG-1

je prírodná minerálna stolová voda, slabo mineralizovaná, hydrogenuhličitanovo-síranová, vápenato-horečnatá, uhličitá, studená, s celkovou mineralizáciou 3 700 mg.l-1, s teplotou vody 24 oC a s obsahom plynu CO2 1 600 mg.l-1,

e) v obci Kláštor pod Znievom, v katastrálnom území Kláštor pod Znievom

Kláštorný (vrt KM-1)

je prírodná minerálna stolová voda, slabo mineralizovaná, hydrogenuhličitanová, vápenato-horečnatá, uhličitá, studená, hypotonická, s celkovou mineralizáciou 1 920,9 mg.l-1, s teplotou vody 16,7 oC a s obsahom plynu CO2 1 335,6 mg.l-1,

f) v obci Klokoč, v katastrálnom území Klokoč

vrt VBK-1

je prírodná minerálna stolová voda, obyčajná, hydrogenuhličitanovo-chloridová, vápenato-horečnato-sodná, uhličitá, studená, s celkovou mineralizáciou 357,05 mg.l-1, s teplotou vody 10,4 oC a s obsahom plynu CO2 2 522,0 mg.l-1,

g) v obci Lipovce, v katastrálnom území Lipovce

1. Cifrovaný (vrt S-1)

je prírodná minerálna stolová voda, slabo mineralizovaná, hydrogenuhličitanová, vápenato-horečnatá, uhličitá, sírna, studená, hypotonická, s celkovou mineralizáciou 2 950,59 mg.l-1, s teplotou vody 14 oC a s obsahom plynov CO2 2 277,0 mg.l-1 a H2S 1,4 mg.l-1,

2. Salvator (vrt S-2)

je prírodná minerálna stolová voda, slabo mineralizovaná, hydrogenuhličitanová, vápenato-horečnatá, sírna, uhličitá, studená, hypotonická, s celkovou mineralizáciou 3 637,83 mg.l-1, s teplotou vody 16,2 oC a s obsahom plynov CO2 2 059,0 mg.l-1 a H2S 1,85 mg.l-1,

h) v obci Liptovská Štiavnica, v katastrálnom území Liptovská Štiavnica

Vitalita (vrt LŠH-1)

je prírodná minerálna stolová voda, slabo mineralizovaná, hydrogenuhličitanovo-síranová, vápenato-horečnatá, uhličitá, studená, hypotonická, s celkovou mineralizáciou 3 282,215 mg.l-1, s teplotou vody 19,5 oC a s obsahom plynu CO2 1 720,0 mg.l-1,

i) v obci Nová Ľubovňa, v katastrálnom území Nová Ľubovňa

Veronika (vrt LZ-6)

je prírodná minerálna stolová voda, slabo mineralizovaná, hydrogenuhličitanová, horečnato-vápenatá, železitá, sírna, uhličitá, studená, hypotonická, s celkovou mineralizáciou 2 557,65 mg.l-1, s teplotou vody 9,5 oC a s obsahom plynu CO2 2 955,0 mg.l-1,

j) v obci Santovka, v katastrálnom území Santovka

vrt B-15

je prírodná minerálna stolová voda, slabo mineralizovaná, hydrogenuhličitanová, sodno-vápenatá, uhličitá, studená, hypotonická, s celkovou mineralizáciou 2 664,15 mg.l-1, s teplotou vody 13,0 oC a s obsahom plynu CO2 1 278,0 mg.l-1,

k) v obci Tornaľa, v katastrálnom území Tornaľa

vrt HVŠ-1

je prírodná minerálna stolová voda, slabo mineralizovaná, hydrogenuhličitanová, vápenato-horečnatá, uhličitá, studená, hypotonická, s celkovou mineralizáciou 2 715,5 mg.l-1, s teplotou vody 18,0 oC a s obsahom plynov CO2 1 865 mg.l-1 a H2S 0,9 mg.l-1.

Poznámky pod čiarou

1) § 65 ods. 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení zákona č. 241/1998 Z. z.