Nájdených 18
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
68/1955 Zb. Vyhláška o Medzinárodnom dohovore o voľnom okraji námorných lodí 15.01.1956
44/2009 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prístupe Slovenskej republiky k Dohode o uplatňovaní ustanovení Dohovoru Organizácie Spojených národov o morskom práve z 10. decembra 1982 o ochrane a využívaní transzonálnych populácií rýb a populácií rýb migrujúcich na veľké vzdialenosti
264/2005 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Protokolu k Medzinárodnému dohovoru o regulácii lovu veľrýb
263/2005 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Medzinárodného dohovoru o regulácii lovu veľrýb 23.06.2005
183/2003 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Protokolu o výsadách a imunitách Medzinárodného úradu pre morské dno Príloha k čiastke 87 - k oznámeniu č. 183/2003 Z. z.
373/2002 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Dohody o výsadách a imunitách Medzinárodného tribunálu pre morské právo
175/2001 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohovoru o potláčaní protiprávnych činov proti bezpečnosti námornej plavby
174/2001 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Rímskeho protokolu z roku 1988 o potláčaní protiprávnych činov proti bezpečnosti pevných plošín umiestnených na podmorskej plytčine
360/1999 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o predkladaní výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk Národnej banke Slovenska
316/1996 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody o uplatňovaní časti XI Dohovoru Organizácie Spojených národov o morskom práve
242/1996 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uskutočnení notifikácie sukcesie Slovenskej republiky do podpisu Dohovoru Organizácie Spojených národov o morskom práve
62/1974 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o zákaze umiestňovania jadrových zbraní a iných zbraní hromadného ničenia na dne morí a oceánov a v jeho podzemí 06.07.1974
65/1967 Zb. Vyhláška Ministerstva dopravy o plaveckých a námorníckych knižkách 01.07.1967
144/1964 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o pevninskej plytčine 15.07.1964
92/1964 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o šírom mori 20.06.1964
58/1957 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Medzinárodnom dohovore o bezpečnosti ľudského života na mori dohodnutom 10. júna 1948 v Londýne 28.11.1957
21/1956 Zb. Vyhláška o Pravidlách o zabránení zrážkam na mori 04.07.1956
61/1952 Zb. Zákon o námornej plavbe 01.01.1953