Nájdených 3689
...
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
521/2021 Z. z. Nariadenie vlády o záujme Slovenskej republiky udeliť národné vízum vysokokvalifikovaným štátnym príslušníkom tretích krajín 01.04.2022
520/2021 Z. z. Nariadenie vlády o záujme Slovenskej republiky udeliť národné vízum vybraným skupinám štátnych príslušníkov tretích krajín 01.04.2022
492/2019 Z. z. Nariadenie, ktorým sa zrušuje nariadenieo bezpečnosti lietadiel tretích štátov používajúcich letiská na území Slovenskej republiky 01.01.2020
337/2019 Z. z. Nariadenie vlády o poskytovaní pomoci na vykonávanie opatrení zahrnutých do vnútroštátneho programu pre sektor včelárstva 01.11.2019
185/2019 Z. z. Nariadenie, ktorým sa zrušuje nariadenie o technických požiadavkách na elektrické pripojenie na traktore 01.07.2019
78/2019 Z. z. Nariadenie vlády o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody emisií hluku zariadení používaných vo vonkajšom priestore 02.04.2019
54/2019 Z. z. Zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti 01.03.2019
286/2018 Z. z. Zákon o výbere na funkciu európskeho prokurátora a delegovaného prokurátora v Európskej prokuratúre 01.11.2018
123/2018 Z. z. Oznámenie o podpísaní Zmluvy medzi SR a Etiópiou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov.
122/2018 Z. z. Oznámenie o Zmluve medzi SR a Iránom o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňového úniku v odbore daní z príjmov
120/2018 Z. z. Oznámenie o dohode medzi SR a Maďarskom o prevádzkovaní, údržbe a rekonštrukcii cestných hraničných mostov
119/2018 Z. z. Oznámenie o dojednaní Dohody o zriadení Európskeho laboratória molekulárnej biológie
220/2017 Z. z. Oznámenie o prijatí Minamatského dohovoru o ortuti
207/2017 Z. z. Oznámenie o Dohode medzi SR a Iránskou islamskou republikou o podpore a vzájomnej ochrane investícií
119/2017 Z. z. Oznámenie o Zmluve medzi SR a Čiernou horou o sociálnom zabezpečení
80/2017 Z. z. Oznámenie o Zmluve medzi SR a Tureckom o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave.
58/2017 Z. z. Oznámenie o Zmluve medzi SR a Spojenými arabskými emirátmi o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku
13/2017 Z. z. Oznámenie o Dohode medzi SR a Gruzínskom o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave
6/2017 Z. z. Oznámenie o Zmluve medzi SR a Arménskom o zamedzení dvojitého zdanenia
85/2016 Z. z. Oznámenie o podpísaní Programu spolupráce medzi SR a Bulharskom na roky 2015 – 2020.
 
...