Vyhláška č. 21/1956 Zb.Vyhláška o Pravidlách o zabránení zrážkam na mori

Čiastka 13/1956
Platnosť od 19.06.1956 do04.07.1967
Účinnosť od 04.07.1956 do04.07.1967
Zrušený 2/1968 Zb.

21

Vyhláška ministra zahraničných vecí

z 2. mája 1956

o Pravidlách o zabránení zrážkam na mori


Medzinárodná konferencia o bezpečnosti života na mori, ktorá sa konala v Londýne od 23. apríla 1948 do 10. júna 1948, schválila Pravidlá o zabránení zrážkam na mori a pripojila ich ako Prílohu B) k svojmu Záverečnému aktu podpísanému v Londýne 10. júna 1948.

Na základe uznesenia konferencie určila britská vláda deň 1. januára 1954 ako deň, od ktorého budú zúčastnené vlády spomenuté Pravidlá používať.

Na základe uznesenia vlády z 19. októbra 1955 Československá republika prijala uvedené Pravidlá a oznámila to 9. novembra 1955 britskému zahraničnému úradu.

Okrem Československa sú týmito Pravidlami až doteraz viazané tieto štáty: Austrália, Belgicko, Brazília, Bulharsko, Burma, Dánsko, Dominikánska republika, Ecuador, Egypt, Filipíny, Fínsko, Francúzsko, Haity, Chile, India, Irak, Írsko, Island, Taliansko, Izrael, Japonsko, Juhoafrická Únia, Juhoslávia, Kanada, Kolumbia, Libéria, Maďarsko, Mexiko, Nemecká spolková republika, Nikaragua, Holandsko, Nórsko, Nový Zéland, Pakistan, Panama, Peru, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Grécko, Spojené štáty americké, Sväz sovietskych socialistických republík, Španielsko, Švédsko, Turecko, Uruguay, Veľká Británia a Venezuela.

Do textu Pravidiel o zabránení zrážkam na mori a do ich českého prekladu možno nazrieť na Ministerstve zahraničných vecí a na Ministerstve dopravy.


David v. r.