Nájdených 7
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
125/1992 Zb. Zákon o zriadení Sekretariátu Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe 03.04.1992
244/1990 Zb. Oznámenie Štátnej banky česko-slovenskej o vydaní výnosu o úprave platových pomerov pracovníkov bánk pridelených na výkon funkcie do zahraničia
17/1980 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o zmenách a doplnení Všeobecných podmienok pre dodávky tovaru medzi organizáciami členských štátov Rady vzájomnej hospodárskej pomoci (VDP RVHP 1968/1975) 07.03.1980
6/1976 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o zmenách a doplnení Všeobecných podmienok pre dodávky tovaru medzi organizáciami členských štátov Rady vzájomnej hospodárskej pomoci (VDP RVHP 1968) 24.02.1976
84/1971 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Rumunskej socialistickej republiky o vzájomnom zriadení domov kultúry 31.08.1971
12/1969 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Všeobecných podmienkach pre dodávky tovaru medzi organizáciami členských štátov Rady vzájomnej hospodárskej pomoci (VDP RVHP 1968) 12.03.1969
33/1967 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovoroch a výsadách a imunitách Dunajskej komisie 02.05.1967