Nájdených 7
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
82/1981 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o odovzdávaní a využívaní údajov diaľkového prieskumu Zeme z kozmického priestoru 01.09.1981
130/1978 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o registrácii objektov vypustených do kozmického priestoru 18.11.1978
2/1978 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o spolupráci pri výskume a využívaní kozmického priestoru na mierové účely 10.02.1978
58/1977 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o medzinárodnej zodpovednosti za škody spôsobené kozmickými objektmi 12.10.1977
142/1973 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o utvorení medzinárodnej sústavy a Organizácie kozmických telekomunikácií "Intersputnik" 27.11.1973
114/1970 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o pomoci kozmonautom a ich návrate a o vrátení predmetov vypustených do kozmického priestoru 23.12.1970
40/1968 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o zásadách činnosti štátov pri výskume a využívaní kozmického priestoru vrátane Mesiaca a iných nebeských telies 05.04.1968