Redakčné oznámenie č. r1/c61/2003 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v úplnom znení zákona Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Zb. uverejnenom v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod č. 14/2003 Z. z.

Čiastka 61/2003
Platnosť od 16.04.2003 do30.04.2005
Zrušený 171/2005 Z. z.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

v úplnom znení zákona Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách uverejnenom v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod č. 14/2003 Z. z.

V § 47 druhá veta odseku 1 má byť správne uvedená ako druhá veta odseku 2.