Oznámenie č. 139/2011 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Vykonávacieho protokolu medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Chorvátskej republiky o spolupráci počas turistickej sezóny 2011

Čiastka 44/2011
Platnosť od 03.05.2011
Redakčná poznámka

Vykonávací protokol nadobudne platnosť 3. mája 2011 v súlade s článkom 8 ods. 1.

139

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 18. apríla 2011 bol v Bratislave podpísaný Vykonávací protokol medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Chorvátskej republiky o spolupráci počas turistickej sezóny 2011.

Vykonávací protokol nadobudne platnosť 3. mája 2011 v súlade s článkom 8 ods. 1.

Do textu vykonávacieho protokolu možno nahliadnuť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.