Nájdených 550
...
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
301/2005 Z. z. Trestný poriadok 01.01.2006
300/2005 Z. z. Trestný zákon 01.01.2006
757/2004 Z. z. Zákon o súdoch 01.04.2005
576/2004 Z. z. Zákon o zdravotnej starostlivosti 01.01.2005
586/2003 Z. z. Zákon o advokácii 01.01.2004
233/1995 Z. z. Exekučný poriadok 01.12.1995
184/2019 Z. z. Vyhláška zdravotnej klasifikácie na výkon funkcie spojenej s pridelením strelnej zbrane služobným úradom 01.07.2019
35/2019 Z. z. Zákon o finančnej správe 01.04.2019
364/2018 Z. z. Vyhláška o výške odmeny pre psychológov v trestnom konaní 01.01.2019
314/2018 Z. z. Zákon o Ústavnom súde Slovenskej republiky 15.11.2018
286/2018 Z. z. Zákon o výbere na funkciu európskeho prokurátora a delegovaného prokurátora v Európskej prokuratúre 01.11.2018
274/2018 Z. z. Vyhláška o zrážkach z čistej pracovnej odmeny obvinených a odsúdených 01.10.2018
301/2017 Z. z. Vyhláška o zložení, organizácii práce a postupe hodnotiacej komisie 01.01.2018
274/2017 Z. z. Zákon o obetiach trestných činov 01.01.2018
192/2017 Z. z. Vyhláška o rozsahu vykonávania rozhodnutí, opatrení a úkonov vo vyšetrovaní alebo skrátenom vyšetrovaní 01.08.2017
316/2016 Z. z. Zákon o uznávaní a výkone majetkového rozhodnutia vydaného v trestnom konaní v EÚ 01.01.2017
112/2016 Z. z. Vyhláška o hodnote služobnej rovnošaty pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže 01.03.2016
91/2016 Z. z. Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb 01.07.2016
440/2015 Z. z. Zákon o športe 01.01.2016
398/2015 Z. z. Zákon o európskom ochrannom príkaze v trestných veciach 01.01.2016
 
...