Oznámenie č. 294/2016 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a Spolkovým ministerstvom dopravy, inovácií a technológií Rakúskej republiky o výstavbe severného železničného prepojenia Bratislava – Viedeň

Platnosť od 09.11.2016
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 28. septembra 2016 v súlade s článkom 4 ods. 1.

294

OZNÁMENIE


Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 28. septembra 2016 bola vo Viedni podpísaná Dohoda medzi Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a Spolkovým ministerstvom dopravy, inovácií a technológií Rakúskej republiky o výstavbe severného železničného prepojenia Bratislava – Viedeň.

Dohoda nadobudla platnosť 28. septembra 2016 v súlade s článkom 4 ods. 1.

Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.