Oznámenie č. 320/2016 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Programu spolupráce medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Izraelského štátu na roky 2017 – 2019 v oblasti školstva, vedy, kultúry, mládeže a športu

Platnosť od 29.11.2016
Redakčná poznámka

Program nadobudol platnosť 11. novembra 2016 v súlade s článkom 22 ods. 8.

320

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky


Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 12. septembra 2016 bol v Tel Avive podpísaný Program spolupráce medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Izraelského štátu na roky 2017 – 2019 v oblasti školstva, vedy, kultúry, mládeže a športu.

Program nadobudol platnosť 11. novembra 2016 v súlade s článkom 22 ods. 8.

Do textu programu možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.