Oznámenie č. 264/2016 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí zmeny č. 3 Protokolu medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Českej republiky o vykonávaní Dohody medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Českej republiky o vzájomnom zastupovaní prostredníctvom diplomatických misií a konzulárnych úradov svojich štátov vo vízovom konaní

Platnosť od 05.10.2016
Redakčná poznámka

Zmena č. 3 protokolu nadobudne platnosť 8. októbra 2016.

264

Oznámenie


Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou nót zo 17. augusta 2016 a 7. septembra 2016 bola uzavretá zmena č. 3 Protokolu medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Českej republiky o vykonávaní Dohody medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Českej republiky o vzájomnom zastupovaní prostredníctvom diplomatických misií a konzulárnych úradov svojich štátov vo vízovom konaní podpísaného 4. novembra 2011 v Prahe (oznámenie č. 419/2011 Z. z., oznámenie č. 302/2013 Z. z. a oznámenie č. 85/2015 Z. z.).

Zmena č. 3 protokolu nadobudne platnosť 8. októbra 2016.

Do textu zmeny č. 3 protokolu možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.