Oznámenie č. 265/2016 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí uzavretá Dohody medzi Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Nemeckej spolkovej republiky o zastupovaní vo vízovom konaní

Platnosť od 05.10.2016
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudne platnosť 1. novembra 2016.

265

OZNÁMENIE


Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou nót z 29. júla 2016 a 16. augusta 2016 bola uzavretá Dohoda medzi Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Nemeckej spolkovej republiky o zastupovaní vo vízovom konaní.

Dohoda nadobudne platnosť 1. novembra 2016.

Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.