Nájdených 138
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
147/2001 Z. z. Zákon o reklame 01.05.2001
610/2003 Z. z. Zákon o elektronických komunikáciách 01.01.2004
452/2021 Z. z. Zákon o elektronických komunikáciách 01.02.2022
367/2020 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje národná tabuľka frekvenčného spektra 01.01.2021
451/2019 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovuje národná tabuľka frekvenčného spektra 01.01.2020
12/2016 Z. z. Vyhláška o titulkoch pre osoby so sluchovým postihnutím 01.01.2016
92/2016 Z. z. Oznámenie o vydaní rozhodnutia, ktorým sa určuje zoznam relevantných trhov
91/2013 Z. z. Vyhláška o poskytovaní identifikácie volajúceho a lokalizačných údajov 01.07.2013
532/2010 Z. z. Zákon o Rozhlase a televízii Slovenska 01.01.2011
291/2009 Z. z. Zákon o Špecializovanom trestnom súde 17.07.2009
516/2008 Z. z. Zákon o Audiovizuálnom fonde 01.01.2009
220/2007 Z. z. Zákon o digitálnom vysielaní 31.05.2007
646/2005 Z. z. Zákon o ochrane niektorých rozhlasových a televíznych programových služieb 30.12.2005
166/2003 Z. z. Zákon o ochrane pred odpočúvaním 21.05.2003
308/2000 Z. z. Zákon o vysielaní a retransmisii 04.10.2000
325/1993 Z. z. Zákon o štátnom rozpočte SR na rok 1994 01.01.1994
597/1992 Zb. Zákon o zrušení ČS rozhlasu, ČS televízie a ČS tlačovej kancelárie 23.12.1992
92/1974 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva spojov a Federálneho ministerstva vnútra o povoľovaní amatérskych vysielacích rádiových staníc 04.10.1974
23/1966 Zb. Vyhláška Ústrednej správy spojov a Ministerstva vnútra o vymedzení pojmu vysielacích rádiových staníc a o ich prechovávaní 01.05.1966
137/1948 Zb. Zákon o postátnění Československého rozhlasu. 01.07.1948