Oznámenie č. 92/2016 Z. z.Oznámenie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb o vydaní rozhodnutia zo dňa 9.2.2016, ktorým sa určuje zoznam relevantných trhov.

Platnosť od 25.02.2016
Redakčná poznámka

Rozhodnutie nadobúda záväznosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

92

OZNÁMENIE


Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len „úrad“) podľa § 16 ods. 1 a 3 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov vydal

Rozhodnutie zo dňa 9. 2. 2016, ktorým sa určuje zoznam relevantných trhov.

Rozhodnutie nadobúda záväznosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Rozhodnutie je uverejnené vo vestníku úradu č. 2/2016.