Nájdených 325
...
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
147/2001 Z. z. Zákon o reklame 01.05.2001
610/2003 Z. z. Zákon o elektronických komunikáciách 01.01.2004
452/2021 Z. z. Zákon o elektronických komunikáciách 01.02.2022
367/2020 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje národná tabuľka frekvenčného spektra 01.01.2021
62/2020 Z. z. Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii 27.03.2020
451/2019 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovuje národná tabuľka frekvenčného spektra 01.01.2020
12/2016 Z. z. Vyhláška o titulkoch pre osoby so sluchovým postihnutím 01.01.2016
258/2016 Z. z. Oznámenie o opatrení, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien pre vnútroštátny poštový styk
92/2016 Z. z. Oznámenie o vydaní rozhodnutia, ktorým sa určuje zoznam relevantných trhov
391/2015 Z. z. Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov 01.01.2016
244/2015 Z. z. Oznámenie o zmene Rozhodnutia, ktorým sa určuje zoznam relevantných trhov
125/2015 Z. z. Zákon o registri adries 01.07.2015
402/2013 Z. z. Zákon o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a Dopravnom úrade 04.12.2013
91/2013 Z. z. Vyhláška o poskytovaní identifikácie volajúceho a lokalizačných údajov 01.07.2013
63/2012 Z. z. Vyhláška o spôsobe výpočtu a náhrade čistých nákladov univerzálnej služby 01.03.2012
381/2011 Z. z. Zákon o zrušení kolkových známok a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.01.2012
324/2011 Z. z. Zákon o poštových službách 14.10.2011
45/2011 Z. z. Zákon o kritickej infraštruktúre 01.03.2011
532/2010 Z. z. Zákon o Rozhlase a televízii Slovenska 01.01.2011
205/2010 Z. z. Vyhláška o určených technických zariadeniach 15.05.2010
 
...