Nájdených 5
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
214/1993 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Českej republiky o spolupráci v doprave a spojoch
o1/c26/1989 Zb. Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
57/1985 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Venezuelskej republiky 15.08.1985
26/1968 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Sväzu sovietskych socialistických republík o spolupráci v spojoch 20.03.1968
13/1952 Zb. Nariadenie o správe spojov 01.05.1952