Nájdených 94
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
451/2019 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovuje národná tabuľka frekvenčného spektra 01.01.2020
12/2016 Z. z. Vyhláška o titulkoch pre osoby so sluchovým postihnutím 01.01.2016
92/2016 Z. z. Oznámenie o vydaní rozhodnutia, ktorým sa určuje zoznam relevantných trhov
45/2011 Z. z. Zákon o kritickej infraštruktúre 01.03.2011
26/2005 Z. z. Nariadenie o technických požiadavkách na príjem digitálneho televízneho signálu 01.03.2005
164/2003 Z. z. Vyhláška o organizácii telekomunikačných služieb na obdobie krízovej situácie 01.06.2003
315/2002 Z. z. Rozhodnutie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o regulácii cien služieb retransmisie rozhlasového a televízneho vysielania káblovými distribučnými systémami
94/2019 Z. z. Novela zákona o elektronických komunikáciách 16.04.2019
211/2018 Z. z. Novela zákona o Audiovizuálnom fonde 01.09.2018
16/2018 Z. z. Novela nariadenie, ktorým sa ustanovuje národná tabuľka frekvenčného spektra 01.02.2018
2/2016 Z. z. Novela nariadenia vlády, ktorým sa ustanovuje národná tabuľka frekvenčného spektra 01.01.2016
393/2016 Z. z. Novela nariadenia vlády, ktorým sa ustanovuje národná tabuľka frekvenčného spektra 01.01.2017
353/2016 Z. z. Novela zákona o elektronických komunikáciách 01.02.2017
128/2014 Z. z. Uznesenie vo veci pozastavenia účinnosti § 58 ods. 5 až ods. 7 a § 63 ods. 6 zákona č. 351/2011 Z. z. 20.05.2014
103/2012 Z. z. Oznámenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje sadzobník úhrad za právo používať frekvenciu alebo identifikačný znak
510/2011 Z. z. Oznámenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o vydaní opatrenia o podrobnostiach o vybraných rádiových zariadeniach, o zriaďovaní skúšobnej komisie, o obsahu, rozsahu a priebehu skúšky a o osvedčeniach osobitnej odbornej spôsobilosti
466/2011 Z. z. Oznámenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o vydaní opatrenia o číslovacom pláne
456/2011 Z. z. Oznámenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje sadzobník úhrad za právo používať frekvenciu alebo identifikačný znak
455/2011 Z. z. Oznámenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje sadzobník úhrad za pridelené čísla
447/2011 Z. z. Oznámenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o vydaní opatrenia o podmienkach prechodu z analógového spôsobu šírenia signálu televízneho terestriálneho vysielania na digitálny spôsob šírenia signálu televízneho terestriálneho vysielania (podmienky prechodu)