Nájdených 103
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
452/2021 Z. z. Zákon o elektronických komunikáciách 01.02.2022
367/2020 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje národná tabuľka frekvenčného spektra 01.01.2021
62/2020 Z. z. Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii 27.03.2020
451/2019 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovuje národná tabuľka frekvenčného spektra 01.01.2020
12/2016 Z. z. Vyhláška o titulkoch pre osoby so sluchovým postihnutím 01.01.2016
92/2016 Z. z. Oznámenie o vydaní rozhodnutia, ktorým sa určuje zoznam relevantných trhov
45/2011 Z. z. Zákon o kritickej infraštruktúre 01.03.2011
26/2005 Z. z. Nariadenie o technických požiadavkách na príjem digitálneho televízneho signálu 01.03.2005
164/2003 Z. z. Vyhláška o organizácii telekomunikačných služieb na obdobie krízovej situácie 01.06.2003
315/2002 Z. z. Rozhodnutie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o regulácii cien služieb retransmisie rozhlasového a televízneho vysielania káblovými distribučnými systémami
278/2021 Z. z. Oznámenie o vydaní rozhodnutia Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, ktorým sa určuje zoznam relevantných trhov
239/2021 Z. z. Oznámenie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb o vydaní opatrenia zo 14. júna 2021 č. 1/2021, ktorým sa mení opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 30. novembra 2011 č. O-22/2011 o podrobnostiach týkajúcich sa prenosu čísla
322/2020 Z. z. Novela zákona o vysielaní a retransmisii 20.11.2020
242/2020 Z. z. Novela zákona o elektronických komunikáciách 09.09.2020
145/2020 Z. z. Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky č. k. PL. ÚS 13/2020-185 z 27. mája 2020 o zastavení konania vo veci návrhu skupiny 34 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nesúladu § 63 ods. 18 písm. b) a c) a ods. 19 a 20 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení účinnom do 17. mája 2020 05.06.2020
144/2020 Z. z. Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky č. k. PL. ÚS 13/2020-103 z 13. mája 2020 vo veci návrhu skupiny 34 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na pozastavenie účinnosti ustanovení § 63 ods. 18 písm. b) a c) a ods. 19 a 20 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov 05.06.2020
94/2019 Z. z. Novela zákona o elektronických komunikáciách 16.04.2019
211/2018 Z. z. Novela zákona o Audiovizuálnom fonde 01.09.2018
16/2018 Z. z. Novela nariadenie, ktorým sa ustanovuje národná tabuľka frekvenčného spektra 01.02.2018
2/2016 Z. z. Novela nariadenia vlády, ktorým sa ustanovuje národná tabuľka frekvenčného spektra 01.01.2016