Redakčné oznámenie č. r1/c207/2005 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 296/2005 Z. z.

Čiastka 207/2005
Platnosť od 16.11.2005

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 296/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kvalitu a kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd

V prílohe č. 2 časti C ukazovateľ 11 má správne znieť:

11.Zinok Znµg/1 3006) 1 0006)Mesačne