Opatrenie č. 176/2019 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného

Platnosť od 19.06.2019
Účinnosť od 01.07.2019

OBSAH

176

OPATRENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

zo 4. júna 2019

o sumách stravného

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách ustanovuje:


§ 1

Sumy stravného pre časové pásma sú

a) 5,10 eura pre časové pásmo 5 až 12 hodín,

b) 7,60 eura pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,

c) 11,60 eura pre časové pásmo nad 18 hodín.


§ 2

Zrušuje sa opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 148/2018 Z. z. o sumách stravného.

§ 3

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2019.


Ján Richter v. r.