Nájdených 58
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
582/2004 Z. z. Zákon o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady 01.11.2004
406/2011 Z. z. Zákon o dobrovoľníctve 01.12.2011
17/2004 Z. z. Zákon o poplatkoch za uloženie odpadov 01.02.2004
16/1985 Zb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa zrušuje vyhláška ministra financií č. 112/1957 Ú.v. o miestnom poplatku z bytov v znení neskorších predpisov 01.04.1985
79/1959 Zb. Zákon o zrušení dane z predstavení 01.01.1960
470/2021 Z. z. Novela zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 11.12.2021
354/2020 Z. z. Novela zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 01.01.2021
94/2020 Z. z. Novela zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch 25.04.2020
460/2019 Z. z. Novela zákona o odpadoch 27.12.2019
312/2018 Z. z. Novela zákona o odpadoch 01.01.2019
112/2018 Z. z. Zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch 01.05.2018
292/2017 Z. z. Novela zákona o odpadoch 01.12.2017
57/2016 Z. z. Oznámenie o opatrení o predkladaní a poskytovaní údajov o dani z nehnuteľnosti
375/2016 Z. z. Novela zákona o miestnom poplatku za rozvoj 31.12.2016
434/2013 Z. z. Novela zákona o poplatkoch za uloženie odpadov 01.01.2014
68/2012 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov 01.07.2012
548/2011 Z. z. Novela zákona o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 01.01.2012
460/2011 Z. z. Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 01.12.2012
527/2010 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov 29.12.2010
467/2009 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov 01.12.2009