Nájdených 99
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
563/2009 Z. z. Daňový poriadok 01.01.2010
289/2008 Z. z. Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice 01.09.2008
222/2004 Z. z. Zákon o dani z pridanej hodnoty 01.05.2004
343/2017 Z. z. Oznámenie o opatrení, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty
319/2016 Z. z. Oznámenie o opatrení, ktorým sa ustanovuje vzor kontrolného výkazu k DPH
406/2011 Z. z. Zákon o dobrovoľníctve 01.12.2011
500/2009 Z. z. Opatrenie, ktorým sa ustanovuje vzor súhrnného výkazu k dani z pridanej hodnoty 01.01.2010
386/1996 Z. z. Zákon o štátnom rozpočte na rok 1997 01.01.1997
58/1995 Z. z. Zákon o štátnom rozpočte SR na rok 1995 01.04.1995
325/1993 Z. z. Zákon o štátnom rozpočte SR na rok 1994 01.01.1994
24/1993 Z. z. Postupe pri uplatnení nároku na odpočet zaplatenej dane z obratu 25.01.1993
45/2021 Z. z. Novela zákona o správe daní (daňový poriadok) 06.02.2021
362/2020 Z. z. Oznámenie o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje vzor kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty
344/2020 Z. z. Novela zákona o dani z pridanej hodnoty 01.01.2021
94/2020 Z. z. Novela zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch 25.04.2020
404/2019 Z. z. Oznámenie o opatrení, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty
368/2019 Z. z. Novela zákona o dani z pridanej hodnoty 01.01.2020
318/2019 Z. z. Novela zákona o dani z pridanej hodnoty 01.01.2020
317/2019 Z. z. Novela zákona o dani z pridanej hodnoty 01.01.2020
188/2019 Z. z. Novela zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice 01.07.2019