Nájdených 9
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
386/1996 Z. z. Zákon o štátnom rozpočte na rok 1997 01.01.1997
304/1995 Z. z. Zákon o štátnom rozpočte na rok 1996 01.01.1996
120/2002 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú vzory daňových priznaní k cestnej dani
335/1999 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 87/1994 Z. z. o cestnej dani v znení neskorších predpisov 01.01.2000
87/1994 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o cestnej dani 15.04.1994
339/1992 Zb. Zákon České národní rady o dani silniční 01.01.1993
319/1992 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o cestnej dani 01.01.1993
212/1992 Zb. Zákon o sústave daní 01.01.1993
45/1974 Zb. Uznesenie Federálneho zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia