Nariadenie vlády č. 177/2014 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušujú niektoré nariadenia vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách v oblasti typového schválenia ES motorových vozidiel

Čiastka 62/2014
Platnosť od 26.06.2014
Účinnosť od 01.11.2017
Redakčná poznámka

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. novembra 2014 okrem § 1 ods. 2, ktorý nadobúda účinnosť 1. novembra 2017.

177

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 4. júna 2014,

ktorým sa zrušujú niektoré nariadenia vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách v oblasti typového schválenia ES motorových vozidiel

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:


§ 1

(1) Zrušujú sa:

1. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 394/2005 Z. z. o technických požiadavkách na povinné štítky a nápisy, ich umiestnenie a spôsob pripevnenia na motorových vozidlách a ich prípojných vozidlách v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 141/2007 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 242/2013 Z. z.,

2. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 398/2005 Z. z. o technických požiadavkách na zvukové výstražné zariadenia motorových vozidiel v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 136/2007 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 243/2013 Z. z.,

3. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 405/2005 Z. z. o technických požiadavkách na miesto na umiestnenie a pripevnenie zadných tabuliek s evidenčným číslom na motorových vozidlách a ich prípojných vozidlách,

4. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 136/2006 Z. z. o technických požiadavkách na označovanie ovládacieho zariadenia, kontrolných žiaroviek a ukazovateľov motorových vozidiel,

5. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 137/2006 Z. z. o technických požiadavkách na dvere motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel,

6. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 138/2006 Z. z. o technických požiadavkách na kryty kolies motorových vozidiel,

7. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 139/2006 Z. z. o technických požiadavkách na mechanizmus riadenia motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel,

8. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 140/2006 Z. z. o technických požiadavkách na vnútorné zariadenie motorových vozidiel,

9. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 141/2006 Z. z. o technických požiadavkách na vonkajšie výčnelky motorových vozidiel v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 142/2007 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 114/2008 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 245/2013 Z. z.,

10. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 142/2006 Z. z. o technických požiadavkách na zariadenia na odtiahnutie motorových vozidiel,

11. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 143/2006 Z. z. o technických požiadavkách na vykurovacie systémy motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 131/2007 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 395/2007 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 246/2013 Z. z.,

12. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 149/2006 Z. z. o technických požiadavkách na stierače a ostrekovače motorových vozidiel v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 134/2007 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 247/2013 Z. z.,

13. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 150/2006 Z. z. o technických požiadavkách na výhľad vodičov motorových vozidiel,

14. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 151/2006 Z. z. o technických požiadavkách na systém odmrazovania a systém odhmlievania zasklených povrchov motorových vozidiel,

15. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 152/2006 Z. z. o technických požiadavkách na bočnú ochranu určitých motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel,

16. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 153/2006 Z. z. o technických požiadavkách na zariadenia obmedzujúce rýchlosť určitých motorových vozidiel,

17. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 155/2006 Z. z. o technických požiadavkách na zariadenia pre nepriamy výhľad a motorové vozidlá vybavené takými zariadeniami v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 364/2006 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 127/2007 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 248/2013 Z. z.,

18. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 156/2006 Z. z. o technických požiadavkách na zariadenia pre spätný chod a zariadenia na meranie rýchlosti motorových vozidiel,

19. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 190/2006 Z. z. o technických požiadavkách na brzdové zariadenia určitých kategórií motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 168/2007 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/2013 Z. z.,

20. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 191/2006 Z. z. o technických požiadavkách na mechanizmus riadenia motorových vozidiel pri náraze v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 565/2006 Z. z.,

21. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 196/2006 Z. z. o technických požiadavkách na hmotnosti a rozmery motorových vozidiel kategórie M1,

22. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 197/2006 Z. z. o technických požiadavkách na vonkajšie výčnelky zadného dielu kabíny vozidiel kategórie N,

23. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 198/2006 Z. z. o technických požiadavkách na hlavové opierky sedadiel motorových vozidiel v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 140/2007 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 251/2013 Z. z.,

24. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 201/2006 Z. z. o technických požiadavkách na bezpečnostné pásy a zadržiavacie systémy motorových vozidiel v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 153/2007 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 252/2013 Z. z.,

25. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 202/2006 Z. z. o technických požiadavkách na sedadlá, ich ukotvenia a hlavové opierky motorových vozidiel v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 164/2007 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 253/2013 Z. z.,

26. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 203/2006 Z. z. o technických požiadavkách na vozidlá používané na prepravu cestujúcich, v ktorých sa nachádza viac ako osem sedadiel okrem sedadla pre vodiča v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 173/2007 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 254/2013 Z. z.,

27. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 204/2006 Z. z. o technických požiadavkách na kotvové úchytky bezpečnostných pásov motorových vozidiel,

28. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 205/2006 Z. z. o technických požiadavkách na mechanické spojovacie zariadenia motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a o ich pripevnení k takým vozidlám v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 172/2007 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 255/2013 Z. z.,

29. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 292/2006 Z. z. o technických požiadavkách na odrazové sklá motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 126/2007 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 256/2013 Z. z.,

30. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 293/2006 Z. z. o technických požiadavkách na zariadenia na ochranu pred neoprávneným použitím motorových vozidiel v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 182/2007 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 257/2013 Z. z.,

31. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 295/2006 Z. z. o technických požiadavkách na bezpečnostné zasklievacie materiály na motorových vozidlách a ich prípojných vozidlách,

32. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2006 Z. z. o technických požiadavkách na motorové vozidlá a ich prípojné vozidlá určené na cestnú prepravu nebezpečných vecí,

33. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 297/2006 Z. z. o technických požiadavkách na svietidlá na osvetlenie zadnej tabuľky s evidenčným číslom motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 145/2007 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 258/2013 Z. z.,

34. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 299/2006 Z. z. o technických požiadavkách na parkovacie svietidlá motorových vozidiel v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 128/2007 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 259/2013 Z. z.,

35. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 301/2006 Z. z. o technických požiadavkách na predné hmlové svetlomety motorových vozidiel a žiarovky pre tieto svetlomety v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 176/2007 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 260/2013 Z. z.,

36. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 302/2006 Z. z. o technických požiadavkách na spätné svietidlá motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 135/2007 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 261/2013 Z. z.,

37. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 303/2006 Z. z. o technických požiadavkách na prednú ochranu motorových vozidiel proti podbehnutiu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 166/2007 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 262/2013 Z. z.,

38. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 304/2006 Z. z. o technických požiadavkách na zadné svietidlá do hmly motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 138/2007 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 263/2013 Z. z.,

39. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 306/2006 Z. z. o technických požiadavkách na smerové svietidlá motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 123/2007 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 265/2013 Z. z.,

40. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 307/2006 Z. z. o technických požiadavkách na predné svetlomety motorových vozidiel, ktoré vykonávajú funkciu hlavných diaľkových svetlometov alebo stretávacích svetlometov, a na svetelné zdroje pre tieto svetlomety v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 122/2007 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 266/2013 Z. z.,

41. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 308/2006 Z. z. o technických požiadavkách na doplnkové obrysové svietidlá, predné obrysové svietidlá, zadné obrysové svietidlá, bočné obrysové svietidlá, brzdové svietidlá a denné prevádzkové svietidlá motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 129/2007 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 267/2013 Z. z.,

42. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 317/2006 Z. z. o technických požiadavkách na horľavosť materiálov používaných v konštrukcii interiéru určitých kategórií motorových vozidiel v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 162/2007 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 269/2013 Z. z.,

43. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 318/2006 Z. z. o technických požiadavkách na spätné zrkadlá motorových vozidiel určené ako náhradné dielce v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 132/2007 Z. z.,

44. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 333/2006 Z. z. o technických požiadavkách na hmotnosti a rozmery určitých kategórií motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel,

45. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 371/2006 Z. z. o technických požiadavkách na palivové nádrže a zadné ochranné zariadenia motorových vozidiel v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 653/2006 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 163/2007 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 276/2013 Z. z.,

46. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 563/2006 Z. z. o technických požiadavkách na ochranu cestujúcich v motorových vozidlách pri čelnom náraze,

47. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 564/2006 Z. z. o technických požiadavkách na ochranu cestujúcich v motorových vozidlách pri bočnom náraze,

48. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 383/2009 Z. z. o technických požiadavkách na rádiové odrušenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 279/2013 Z. z.,

49. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 385/2009 Z. z. o technických požiadavkách na montáž zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu na motorových vozidlách a ich prípojných vozidlách,

50. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 71/2011 Z. z. o technických požiadavkách na systémy zabraňujúce rozstreku pre určité kategórie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel.

(2) Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 195/2006 Z. z. o technických požiadavkách na pneumatiky motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a na ich montáž.

§ 2

Týmto nariadením vlády sa vykonávajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.


§ 3

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. novembra 2014 okrem § 1 ods. 2, ktorý nadobúda účinnosť 1. novembra 2017.


Robert Fico v. r.


Príloha k nariadeniu vlády č. 177/2014 Z. z.

ZOZNAM VYKONÁVANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 z 13. júla 2009 o požiadavkách typového schvaľovania na všeobecnú bezpečnosť motorových vozidiel, ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (Ú. v. EÚ L 200, 31. 7. 2009) v znení nariadenia Komisie (EÚ) č. 407/2011 z 27. apríla 2011 (Ú. v. EÚ L 108, 28. 4. 2011) a nariadenia Komisie (EÚ) č. 523/2012 z 20. júna 2012 (Ú. v. EÚ L 160, 21. 6. 2012).