Vyhláška č. 413/2007 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy s elektronickým výberom mýta

(v znení č. 470/2009 Z. z.)

Čiastka 180/2007
Platnosť od 01.09.2007
Účinnosť od 01.12.2009

413

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

z 24. augusta 2007,

ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy s elektronickým výberom mýta

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


§ 1

(1) Úseky diaľnic, ktoré možno užívať od 1. januára 2009 s úhradou mýta, označujú sa dopravnými značkami „Diaľnica“ (č. IP 23a) a „Koniec diaľnice“ (D 31b).

(2) Úseky ciest pre motorové vozidlá, ktoré možno užívať od 1. januára 2009 s úhradou mýta, označujú sa dopravnými značkami „Cesta pre motorové vozidlá“ (č. IP 22a) a „Koniec cesty pre motorové vozidlá“ (D 32b).

(3) Začiatok úsekov ciest I. triedy, ktoré možno užívať od 1. januára 2009 motorovými vozidlami s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t alebo jazdnými súpravami nad 3,5 t určenými na prepravu tovaru a motorovými vozidlami umožňujúcimi prepravu viac ako deväť osôb vrátane vodiča s úhradou mýta, označuje sa dodatkovou tabuľou s nápisom „Mýto nad 3,5 t, Toll over 3,5 t, Maut über 3,5 t“ umiestnenou pod dopravnou značkou „Cesta I. triedy“ (č. IS 29). Koniec takého úseku sa označuje dodatkovou tabuľou s nápisom „Mýto nad 3,5 t, Toll over 3,5 t, Maut über 3,5 t“ prečiarknutou červenou čiarou umiestnenou pod dopravnou značkou „Cesta I. triedy“ (č. IS 29).

(4) Vzor dodatkových tabúľ je uvedený v prílohe č. 1.

§ 2

(1) Začiatok úsekov diaľnic, ktorý možno užívať od 1. januára 2009 bez úhrady mýta, označuje sa dodatkovou tabuľou s nápisom „Bez mýta, Without Toll, Ohne Maut“ umiestnenou pod dopravnou značkou „Diaľnica“ (č. IP 23a).

(2) Začiatok úsekov ciest pre motorové vozidlá, ktorý možno užívať od 1. januára 2009 bez úhrady mýta, označuje sa dodatkovou tabuľou s nápisom „Bez mýta, Without Toll, Ohne Maut“ umiestnenou pod dopravnou značkou „Cesta pre motorové vozidlá“ (č. IP 22a).

§ 3

Zoznam úsekov diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy, ktoré možno užívať s úhradou mýta, je uvedený v prílohe č. 2.


§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2007.


v z. Milan Mojš v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 413/2007 Z. z.

Vzor dodatkových tabúľ

PRE ÚSEKY CIEST I. TRIEDY, KTORÉ MOŽNO UŽÍVAŤ S ÚHRADOU MÝTA

Vzor 01-1

Vzor dodatkových tabúľ

PRE ÚSEKY DIAĽNÍC A CIEST PRE MOTOROVÉ VOZIDLÁ, KTORÉ MOŽNO UŽÍVAŤ BEZ ÚHRADY MÝTA

Vzor 01-2

Príloha č. 2 k vyhláške č. 413/2007 Z. z.

ZOZNAM ÚSEKOV DIAĽNIC, CIEST PRE MOTOROVÉ VOZIDLÁ A CIEST I. TRIEDY, KTORÉ MOŽNO UŽÍVAŤ S ÚHRADOU MÝTA

IdentifikátorZačiatok úsekuKrižovanieKoniec úsekuKrižovanieCelková dĺžka úseku v kmSpoplatnená dĺžka úseku v km
Zoznam úsekov na ceste I/02
002-001Hranica ČR/SRI/51KopčanyIII/426006, I/28,4575,201
002-002KopčanyIII/426006, I/2,GbelyI/2, III/500004,7, 4527, 327
002-003GbelyI/2, III/500004,Brodské - severI/2, III/4260073, 5153, 515
002-004Brodské - severI/2, III/426007Brodské - juh 2, 1462, 146
002-005Brodské – juh KútyI/2, II/5002, 7001, 931
002-006KútyI/2, II/500 D/2, I/2,2, 3221, 198
002-007 D/2, I/2SekuleIII/002026, I/24, 2514, 000
002-008SekuleIII/002026, I/2 I/2, III/002038,1, 6701, 607
002-009 I/2, III/002038,Moravský JánIII/002027, I/20, 6830, 600
002-010Moravský JánIII/002027, I/2ZávodI/2, III/002050,5, 0254, 667
002-011ZávodI/2, III/002050Veľké LeváreIII/002032, I/2, III/002034,4, 6463, 773
002-012Veľké LeváreIII/002032, I/2, III/002034MalackyI/2, II/5037, 2035, 912
002-013MalackyI/2, II/503Plavecký ŠtvrtokI/2, III/002035,7, 2544, 681
002-014Plavecký ŠtvrtokI/2, III/002035, PD/1, I/2,1, 3541, 354
02-015 PD/1, I/2,ZohorIII/002037, I/23, 6693, 669
002-016ZohorIII/002037, I/2 D/2, I/2,0, 8290, 829
002-017 D/2, I/2,LozornoI/2, II/501,0, 1800, 180
002-018LozornoI/2, II/501,Stupava 1I/2, III/002039,5, 4334, 882
002-019Stupava 2I/2, II/505Záhorská BystricaI/2, III/0020432, 5071, 454
002-020Záhorská BystricaI/2, III/002043LamačII/505, I/24, 5742, 480
002-021 I/2, MK,JarovceIII/002046, I/22, 3151, 517
002-022JarovceIII/002046, I/2Hranica SR/MR 8, 3085, 438
Zoznam úsekov na ceste I/11
011-001Hranica ČR./SRI/11SvrčinovecI/12, I/113, 2211, 489
011-002SvrčinovecI/12, I/11ČadečkaI/11, III/0110582, 791, 537
011-003OščadnicaI/11, I/11AKrásno nad Kysucou 1I/11, II/520, III/0110871, 3721, 372
011-004Krásno nad Kysucou 1I/11, II/520, III/011087,Krásno nad Kysucou 2I/11, III/0110876, 6356, 635
011-005Krasno nad Kysucou 2I/11, III/011087Kysucký Lieskovec 1I/11, III/0110601, 1111, 111
011-006Kysucký Lieskovec 1I/11, III/011060Kysucký Lieskovec 2I/11, III/0110620, 3290, 329
011-007Kysucký Lieskovec 2I/11, III/011062PovinaI/11, III/0110783, 1323, 016
011-008PovinaI/11, III/011064Kysucké Nové MestoIII/011065, I/11, III/0110631, 9451, 415
011-009Kysucké Nové MestoIII/011065, I/11, III/011063Snežnica 1III/011066, I/112, 4962, 381
011-010Snežnica 1III/011066, I/11Snežnica 2 1, 3961, 396
011-011Snežnica 2 Brodno 1 1, 0021, 002
011-012Brodno 1 Brodno 2I/11, MK1, 4331, 433
011-013Brodno 2I/11, MKŽilina 1, 1851, 185
011-014OščadnicaI/11, I/11B III/011087, I/110, 9870, 987
Zoznam úsekov na ceste I/12
012-001SvrčinovecI/12, I/11Čierne 1I/12, III/0110562, 7482, 748
012-002Čierne 1I/12, III/011056Čierne 2I/12, III/0110562, 8052, 421
012-003Čierne 2I/12, III/011056SkalitéIII/011057, I/123, 7732, 847
012-004SkalitéIII/011057, I/12Hranica SR/PL 6, 1705, 388
Zoznam úsekov na ceste I/13
013-001Veľký Meder 1I/13, I/63Veľký Meder 2I/13, III/0630621, 2770, 732
013-002Veľký Meder 2I/13, III/063062IžopI/13, III/0630621, 3481, 348
013-003IžopI/13, III/063062Čiližská RadvaňI/13, III/0630283, 3633, 173
013-004Čiližská RadvaňI/13, III/063028Hranica SR/MRI/135,4515,171
Zoznam úsekov na ceste I/18
018-001Prešov - Nižná ŠebastováI/18, III/018202,Kapušany 1I/18, II/5453, 9863, 568
018-002Kapušany 2III/018203, I/18, III/018203,Lada 1III/018204, I/18,1, 1980, 684
018-003Lada 2I/18, III/018205NemcovceI/18, III/0182061, 3481, 051
018-004NemcovceI/18, III/018206LipníkyI/18, I/732, 5371, 378
018-005Hranica SR/ČRI/18 na št. Hranica SR/ČRMakovI/18, III/0180887,0116,691
018-006 I/18, II/487Čadca / BytčaI/183, 6033, 073
018-007Čadca / BytčaI/18PetroviceIII/018082, I/1812, 2528, 200
018-008PetroviceIII/018082, I/18Bytča 1III/507052, I/182, 6852, 685
018-009Bytča 1III/507052, I/18Bytča 2I/18, II/5071, 2630, 373
018-010Bytča 2I/18, II/507Bytča 3I/18, I/611, 2440, 329
018-011Bytča - HrabovéI/18, I/61Hlboké 1III/018084, I/180, 950, 950
018-012Hlboké 1III/018084, I/18Hlboké 2 0, 9280, 928
018-013Hlboké 2 Hričovské podhradieIII/018085, I/181, 9321, 932
018-014Dolný Hričov 1I/18, III/018261Dolný Hričov 2III/518001, I/181, 7160, 85
018-015Dolný Hričov 2III/518001, I/18Horný Hričov 1I/18, III/0182612, 372, 37
018-016Horný Hričov 1I/18, III/018261Horný Hričov 2III/018087, I/180, 3980, 398
018-017Horný Hričov2III/018087, I/18 I/18, III/0180870, 0460, 046
018-018 I/18, III/018087Žilina 1D/3, I/18,2, 6212, 621
018-019Žilina 1D/3, I/18,Žilina - Strážov 2, 2872, 085
018-020Žilina 2I/18, III/018089, MK,Žilina 3I/18, III/0182491, 3070, 468
018-021Žilina 3I/18, III/018249Žilina 4I/18, III/0182490, 0340, 034
018-022Žilina 4I/18, III/018249Stráňavy 1I/18, III/0182494, 2134, 213
018-023Stráňavy 1I/18, III/018249Stráňavy 2I/18, III/0182480, 6160, 616
018-024Stráňavy 2I/18, III/018248Strečno 1I/18, III/0181601, 3051, 305
018-025Strečno 1I/18, III/018160Strečno 2I/18, III/0181601, 1311, 131
018-026Strečno 2I/18, III/018160LipovecIII/018092, I/1810, 58910, 589
018-027LipovecIII/018092, I/18Martin 1I/18, III/0182542, 1360, 148
018-028 I/65, I/18Martin 2I/18, III/0182541, 6460, 861
018-029Martin 2I/18, III/018254SučanyIII/018094, I/182, 8131, 869
018-030SučanyIII/018094, I/18TuranyIII/018255, I/182, 8951, 427
018-031TuranyIII/018255, I/18TuranyI/18, III/0182551, 7141, 714
018-032TuranyI/18, III/018255KrpeľanyIII/018093, I/183, 1893, 189
018-033KrpeľanyIII/018093, I/18RatkovoI/18, III/0181450, 8240, 824
018-034RatkovoI/18, III/018145ŠútovoI/18, III/0180960, 9010, 901
018-035ŠútovoI/18, III/018096ŠútovoI/18, III/018096,0, 6910, 691
018-036ŠútovoI/18, III/018096,Kraľovany 1III/018125, I/183, 3893, 389
018-037Kraľovany 1III/018125, I/18Kraľovany 2I/18, III/018125,1, 1771, 177
018-038Kraľovany 2I/18, III/018125,Kraľovany 3I/18, I/700, 0690, 069
018-039Kraľovany 3I/18, I/70Kraľovany 4I/18, I/700, 0420, 042
018-040Kraľovany 4I/18, I/70ĽubochňaI/18, III/0181014, 9162, 543
018-041ĽubochňaI/18, III/018101RužomberokI/18, III/01809811, 0597, 524
018-042RužomberokI/18, III/018098,ŠtiavničkaI/18, I/591, 6291, 629
018-043ŠtiavničkaI/18, I/59Lisková 1III/018111, I/181, 5050, 850
018-044Lisková 1III/018111, I/18Lisková 2III/018105, I/181, 4741, 474
018-045Lisková 2III/018105, I/18Liptovské SliačeI/18, III/018117,1, 0971, 097
018-046Liptovské SliačeI/18, III/018117,IvachnováD/1, I/18,2, 7002, 700
018-047VažecI/18, PD/8,Ružomberok. / Poprad 3, 1913, 191
018-048Ružomberok. / Poprad ŠtrbaII/538, I/18, III/018144,3, 1882, 746
018-049ŠtrbaII/538, I/18, III/018144,MengusovceI/18, II/5395, 5005, 500
018-050MengusovceI/18, II/539Lučivná 1D/1, I/180, 5790, 579
018-051Lučivná 1D/1, I/18Lučivná 2I/18, III/0181421, 2971, 297
018-052Lučivná 2I/18, III/018142Svit 1I/18, III/0181502, 2471, 787
018-053Svit 1I/18, III/018150Svit 2D/1, I/184, 3482, 508
018-054Svit 2D/1, I/18Spišská TeplicaI/18, III/0181521, 2180, 590
018-055PopradI/18, II/534PopradI/18, I/67, MK1, 5121, 101
018-056PopradI/18, I/67, MKGánovceIII/018154, I/182, 9142, 308
018-057GánovceIII/018154, I/18HozelecIII/018256, I/181, 3341, 208
018-058HozelecIII/018256, I/18ŠvábovceI/18, III/0181551, 1750, 576
018-059ŠvábovceI/18, III/018155HôrkaI/18, III/0181561, 5020, 716
018-060HôrkaI/18, III/018156JánovceI/18, II/5365, 0212, 317
018-061JánovceI/18, II/536 D/1, I/180, 8940, 894
018-062 D/1, I/18Spišský Štvrtok 1I/18, II/536, III/5360141, 1141, 114
018-063Spišský Štvrtok 1I/18, II/536, III/536014Spišský Štvrtok 2I/18, II/536, III/5360140, 2300, 230
018-064Spišský Štvrtok 2I/18, II/536, III/536014Dravce 1I/18, III/018164,1, 6121, 612
018-065Dravce 1I/18, III/018164Dravce 2I/18, III/018164, III/0181640, 0780, 078
018-066Dravce 2I/18, III/018164Dravce 3I/18, III/018164,0, 0320, 032
018-067Dravce 3I/18, III/018164,Dlhé Stráže 1I/18, III/018164,3, 3003, 300
018-068Dlhé Stráže 1I/18, III/018164,Dlhé Stráže 2I/18, III/018164,0, 0400, 040
018-069Dlhé Stráže 2I/18, III/018164, I/18, III/0181652, 1202, 120
018-070 I/18, III/018165LevočaI/18, II/5332, 9152, 035
018-071LevočaI/18, III/533003 I/18, III/0181682, 4702, 470
018-072 I/18, III/018168Spišský Hrhov 1III/018170, I/182, 0752, 075
018-073Spišský Hrhov 1III/018170, I/18Spišský Hrhov 2I/18, III/0181702, 2451, 600
018-074Spišský Hrhov 2I/18, III/018170KlčovIII/018172, I/180, 8470, 760
018-075KlčovIII/018172, I/18NemešanyI/18, III/0181731, 1550, 614
018-076NemešanyI/18, III/018173Spišské PodhradieI/18, III/0182523, 0022, 832
018-077Spišské PodhradieI/18, III/018252StudenecI/18, II/5473, 0883, 088
018-078StudenecI/18, II/547, II/547BijacovceIII/018180, I/18, III/0181810, 7400, 740
018-079BijacovceIII/018180, I/18, III/018181 I/18, III/0182581, 4271, 427
018-080 I/18, III/018258BeharovceD/1, I/181, 0151, 015
018-081FričovceD/1, I/18ŠtefanovceIII/018189, I/180, 5770, 425
018-082ŠtefanovceIII/018189, I/18,BertotovceI/18, III/5430092, 1001, 487
018-083BertotovceI/18, III/543009ChmiňanyIII/018190, I/18, III/0181934, 5394, 539
018-084ChmiňanyI/18, III/018190, III/018193,SviniaI/18, III/018194, III/0181953, 6912, 756
018-085SviniaI/18, III/018194, III/018195ŽupčanyI/18, III/0181963, 0123, 012
018-086ŽupčanyI/18, III/018196Malý ŠarišI/18, III/0181971, 0250, 773
018-087Malý ŠarišI/18, III/018197PrešovI/18, II/5461, 6421, 532
018-088IvachnováD/1, I/18,Liptovská TepláIII/018097, I/180, 3830, 383
018-089Liptovská TepláIII/018097, I/18Ivachnová 1D/1, I/18,1, 0210, 766
018-090Ivachnová 1D/1, I/18,Ivachnová 2D/1, I/18,0,2320,232
018-091Ivachnová 2D/1, I/18,Partizánska ĽupčaI/18, III/0590083, 4103, 410
018-092Partizánska ĽupčaI/18, III/059008,MalatínyIII/018118, I/18, III/018153,2, 0342, 034
018-093MalatínyIII/018118, I/18, III/018153,ĽubelaIII/018120, I/18, III/018120,1, 8141, 814
018-094ĽubelaIII/018120, I/18, III/018119GôtovanyIII/018122, I/182, 3112, 311
018-095GôtovanyIII/018122, I/18Svätý KrížI/18, III/018123,2, 8802, 880
018-096Svätý KrížI/18, III/018123,GalovanyI/18, III/018244,0, 9740, 974
018-097GalovanyI/18, III/018244, I/18, III/018124,2, 6072, 607
018-098 I/18, III/018124,Liptovský MikulášI/18, II/5843, 4491, 790
018-099Liptovský Mikuláš - Okoličné,I/18, III/018132BeňadikováIII/018135, I/181, 3040, 741
018-100BeňadikováIII/018135, I/18Uhorská VesIII/018137, I/181, 1671, 167
018-101Uhorská VesIII/018137, I/18Liptovská Porúbka 1I/18, III/0181404, 7044, 704
018-102Liptovská Porúbka 2I/18, II/537 I/18, I/724, 1784, 132
018-103 I/18, I/72HybeD/1, I/185, 3643, 535
018-104HybeD/1, I/18Hybe - VýchodnáD/1, I/18,0, 4650, 465
018-105Hybe - VýchodnáD/1, I/18, I/18, III/0181413, 3151, 702
018-106VýchodnáI/18, III/018141 PD/6, I/181, 5131, 513
018-107 PD/6, I/18VažecIII/018142, I/184, 2554, 255
018-108VažecIII/018142, I/18 I/18, PD/81, 9591, 959
018-109 D/1, I/18,Beharovce 1I/18, III/547021,0, 8230, 823
018-110Beharovce 1I/18, III/547021,Beharovce 2I/18, III/018183,0, 1030, 103
018-111Beharovce 2I/18, III/018183,KorytnéI/18, III/018184,0, 9280, 928
018-112KorytnéI/18, III/018184, III/018185, I/181, 6111, 611
018-113 III/018185, I/18Široké 1I/18, III/0181869, 7448, 223
018-114Široké 1I/18, III/018186 I/18, PD/71, 0950, 101
018-115 I/18, PD/7FričovceI/18, III/018188,3, 1200, 965
018-116FričovceI/18, III/018188, D/1, I/18,0, 8700, 870
Zoznam úsekov na ceste I/49
049-001Hranica ČR/SR VydrnáIII/049014, I/497,5172,655
049-002VydrnáIII/049014, I/49 III/049015, I/493,761,762
049-003 III/049015, I/49DohňanyIII/049016, I/4911
049-004DohňanyIII/049016, I/49Púchov - VieskaIII/049017, I/49, III/0490172,7151,131
049-005Púchov - VieskaIII/049017, I/49, III/049017,PúchovI/49, I/49A, II/5072,2010,836
049-006PúchovI/49, I/49A, II/507Dolné KočkovceI/49A, MK2,4551,414
049-007Dolné KočkovceI/49A, MK I/49, I/49A2,052,05
Zoznam úsekov na ceste I/50
050-001Košice 1I/50, III/050196Košice 2I/504, 0482, 388
050-002Košice - okolieI/50HrašovíkI/50, III/0502000, 1590, 159
050-003HrašovíkI/50, III/050200Košické OlšanyI/50, III/050201,1, 4391, 439
050-004Košické OlšanyI/50, III/050201ĎurďošíkIII/050205, I/505, 9515, 509
050-005ĎurďošíkIII/050205, I/50Bidovce 1III/050254, I/50, III/0502540, 9050, 845
050-006Bidovce 1III/050254, I/50, III/050254Bidovce 2I/50, II/5761, 131, 130
050-007Bidovce 2I/50, II/576Košice / TrebišovI/5010, 21710, 217
050-008Košice / TrebišovI/50DargovIII/050208, I/50, III/0502082, 9281, 900
050-009DargovIII/050208, I/50 I/50, III/0502093, 7223, 618
050-010 I/50, III/050209SečovceI/50, III/0502111, 8560, 811
050-011SečovceI/50, III/050211HriadkyI/50, I/793, 8931, 101
050-012HriadkyI/50, I/79Trebišov / MichalovceI/502, 4852, 147
050-013Trebišov / MichalovceI/50 I/50, III/0502140, 2530, 253
050-014 I/50, III/050214HorovceI/50, III/0502151, 4021, 402
050-015HorovceI/50, III/050215TrhovišteI/50, II/5543, 2391, 720
050-016TrhovišteI/50, II/554PozdišovceI/50, III/0502164, 3564, 038
050-017PozdišovceI/50, III/050216,KrásnovceI/50, III/0502182, 6660, 412
050-018MichalovceII/555, I/50, II/555ZalužiceIII/050234, I/505, 8743, 654
050-019ZalužiceIII/050234, I/50, III/050234ZávadkaI/50, III/0502244, 4032, 077
050-020ZávadkaI/50, III/050224Veľké RevištiaI/50, III/0502253, 7233, 723
050-021Veľké RevištiaI/50, III/050225Nižná RybnicaI/50, III/0502362, 0541, 946
050-022Nižná RybnicaI/50, III/050237SobranceI/50, II/5822, 2131, 496
050-023SobranceI/50, III/552032, SobranceTibavaII/566, I/50, II/5662, 1891, 278
050-024TibavaI/50, III/050241SejkovI/50, III/0502436, 1564, 543
050-025SejkovI/50, III/050243Vyšné Nemecké 1III/050099, I/502, 5691, 167
050-026Vyšné Nemecké 1III/050099, I/50Vyšné Nemecké 2I/50, III/0500992, 0312, 031
050-027Vyšné Nemecké 2I/50, III/050099Vyšné Nemecké 3 0, 0740, 074
050-028ChocholnáD/1, I/50Veľké BierovceIII/050267, I/502, 122, 120
050-029Veľké BierovceIII/050267, I/50Trenčianske Stankovce 1I/50, III/5070190, 3880, 388
050-030Trenčianske Stankovce 1I/50, III/507019Trenčianske Stankovce 2I/50, III/5070190, 0290, 029
050-031Trenčianske Stankovce 2I/50, III/507019Trenčianska Turná 1I/50, II/507, III/5070750, 9570, 957
050-032Trenčianska Turná 1I/50, II/507, III/507075,Trenčianska Turná 2I/50, II/507, III/507075,0, 2450, 245
050-033Trenčianska Turná 2I/50, II/507, III/507075,Trenčianska Turná3I/50, II/507, III/507075,0, 0870, 087
050-034Trenčianska Turná 3I/50, II/507, III/507075,Trenčianska Turná 4I/50, II/507,1, 61, 600
050-035Trenčianska Turná 4I/50, II/507,Trenčianska Turná - HámreI/50, II/507,0, 040, 040
050-036Trenčianska Turná - HámreI/50, II/507Mníchova LehotaI/50, III/5070624, 1044, 104
050-037Mníchova LehotaI/50, III/507062 I/50, III/0500252, 9532, 953
050-038 I/50, III/050025NeporadzaI/50, III/0500301, 3191, 319
050-039NeporadzaI/50, III/050030Svinná 1III/050032, I/50, III/0500284, 0183, 662
050-040Svinná 1III/050032, I/50, III/050028Svinná 2I/50, III/0500251, 8331, 365
050-041Svinná 2I/50, III/050025RuskovceI/50, III/0500263, 4173, 417
050-042RuskovceI/50, III/050026 I/50, II/5162, 2222, 222
050-043 I/50, II/516Bánovce nad Bebravou 1I/50, III/050034, III/0500370, 8380, 636
050-044Bánovce nad Bebravou 2I/50, III/050039Bánovce nad Bebravou 3I/50, III/0500381, 5370, 162
050-045 I/50, II/592, III/050041 I/50, III/0500522, 9812, 879
050-046 I/50, III/050052Brezolupy 1III/050040, I/500, 980, 980
050-047Brezolupy 1III/050040, I/50Brezolupy 2I/50, III/0500400, 8080, 808
050-048Brezolupy 2I/50, III/050040 I/50, III/0500423, 4182, 950
050-049 I/50, III/050042Bánovce nad Bebravou / PartizánskeI/500, 0430, 043
050-050Bánovce nad Bebravou / PartizánskeI/50HradišteI/50, II/5792, 0121, 705
050-051HradišteI/50, II/579 I/50, III/0500411, 0840, 721
050-052 I/50, III/050041Nitrica 1I/50, III/0500574, 6232, 749
050-053Nitrica 1I/50, III/050057Nitrica 2III/050057, I/500, 4560, 456
050-054Nitrica 2III/050057, I/50Nitrianske SučanyIII/050058, I/502, 3832, 383
050-055Nitrianske SučanyIII/050058, I/50Diviacka Nová Ves 1I/50, II/5741, 4531, 453
050-056Diviacka Nová Ves 1I/50, II/574Diviacka Nová Ves 2I/50, II/5740, 1320, 132
050-057Diviacka Nová Ves 2I/50, II/574Nováky 1I/50, I/643, 962, 569
050-058Nováky 1I/50, I/64Nováky 2III/064076, I/501, 5261, 526
050-059Nováky 2III/064076, I/50Nováky 3I/50, III/064076,0, 1950, 195
050-060Nováky 3I/50, III/064076,SebedražieI/50, III/050061,3, 3643, 364
050-061SebedražieI/50, III/050061Prievidza 1I/50, I/64, III/0500662, 5062, 506
050-062Prievidza 1I/50, I/64, III/050066Prievidza 2I/50, I/64, III/0500660, 6150, 615
050-063Prievidza 2I/50, I/64, III/050066Prievidza 3III/050067, I/501, 4831, 418
050-064Prievidza 3III/050067, I/50Prievidza 4I/50, III/050067, okr.Prievidza0, 5210, 521
050-065Prievidza 4I/50, III/050067,Prievidza 5I/50, III/0502662, 282, 280
050-066Prievidza 5I/50, III/050266Veľká Čausa 1I/50, III/0500691, 7391, 739
050-067Veľká Čausa 1I/50, III/050069Veľká Čausa 2I/50, III/0500701, 241, 240
050-068Veľká Čausa 2I/50, III/050070Chrenovec - BrusnoI/50, III/0502661, 4421, 442
050-069Chrenovec - BrusnoI/50, III/050266RáztočnoI/50, III/0500711, 7950, 486
050-070RáztočnoI/50, III/050071 I/50, III/0650331, 4830, 804
050-071 I/50, III/065033Handlová 3, 8911, 029
050-072Handlová Žiar nad Hronom / PrievidzaI/507, 8973, 465
050-073Žiar nad Hronom / PrievidzaI/50Janova LehotaI/50, III/0500741, 6091, 609
050-074Janova LehotaI/50, III/050074Lovčica – Trubín 1I/50, III/0500724, 4614, 461
050-075Lovčica – Trubín 1I/50, III/050072Lovčica – Trubín 2I/50, III/0500730, 490, 490
050-076Lovčica – Trubín 2I/50, III/050073LutilaI/50, III/0500742, 7942, 794
050-077LutilaI/50, III/050074Žiar na Hronom 1, 2320, 889
050-078Žiar na Hronom Ladomerská Vieska 1I/50, III/0500770, 7960, 698
050-079Ladomerská Vieska 1I/50, III/050077Ladomerská Vieska 2I/50, I/650, 3340, 282
050-080Ladomerská Vieska 2I/50, I/65 I/50, III/0650281, 4381, 438
050-081 I/50, III/065028Šášovské PodhradieI/50, I/65, III/0500920, 5290, 529
050-082Zvolen 1I/50, III/050088Zvolen 2I/50, III/066022,3, 8522, 716
050-083Zvolen 2I/50, III/066022,Zvolen 3III/050089, I/50,1, 781, 780
050-084Zvolen 3III/050089, I/50,Zvolenská Slatina 1I/50, II/5913, 1362, 756
050-085Zvolenská Slatina 2III/050090, I/50,Vígľaš 1III/050091, I/501, 5511, 020
050-086Vígľaš 1III/050091, I/50Vígľaš 2I/50, II/591,1, 8841, 002
050-087Vígľaš 2I/50, II/591, III/050097, I/50,2, 6052, 224
050-088 III/050097, I/50,StožokI/50, III/050096,1, 31, 300
050-089StožokI/50, III/050096,DetvaI/50, III/0660284, 0822, 885
050-090DetvaI/50, III/050098KriváňI/50, II/5263, 7632, 219
050-091KriváňI/50, II/526Podkriváň 1I/50, II/526,1, 4961, 123
050-092Podkriváň 1I/50, II/526,Podkriváň 2I/50, III/0501001, 2111, 211
050-093Podkriváň 2I/50, III/050100Detva / LučenecI/501, 3961, 396
050-094Detva / LučenecI/50 III/050101, I/500, 0690, 069
050-095 III/050101, I/50PílaIII/050102, I/502, 9862, 986
050-096PílaIII/050102, I/50MýtnaIII/050103, I/503, 0722, 579
050-097MýtnaIII/050103, I/50,DobročIII/050108, I/501, 3861, 021
050-098DobročIII/050108, I/50Lovinobaňa 1I/50, III/0501092, 1081, 806
050-099Lovinobaňa 2III/050268, I/50,Lovinobaňa 3I/50, III/0502681, 7981, 637
050-100Lovinobaňa 3I/50, III/050268Uderiná 1III/050110, I/500, 7920, 792
050-101Uderiná 1III/050110, I/50Uderiná 2I/50, III/0501101, 0491, 049
050-102Uderiná 2I/50, III/050110PodrečanyI/50, III/0501111, 8461, 846
050-103PodrečanyI/50, III/050111TočnicaI/50, III/0501120, 750, 750
050-104TočnicaI/50, III/050112TomášovceIII/050206, I/50, II/595,2, 1792, 179
050-105TomášovceIII/050206, I/50, II/595,Lučenec 1I/50, III/5080551, 5861, 586
050-106Lučenec 1I/50, III/508055 I/50, III/5080550, 1880, 188
050-107 I/50, III/508055Lučenec 2I/50, I/75,3, 5423, 542
050-108Lučenec 2I/50, I/75,Lučenec 3I/50, I/710, 1830, 183
050-109Lučenec 3I/50, I/71Lučenec 4I/50, I/710, 1080, 108
050-110Lučenec 4I/50, I/71KalinovoIII/050114, I/501, 821, 820
050-111KalinovoIII/050114, I/50Nové HonyI/50, III/5710039, 5558, 810
050-112Nové HonyI/50, III/571003OžďanyI/50, I/50A3, 7663, 766
050-113OžďanyI/50, I/50ARimavská Sobota 1I/50, I/72, II/5314, 5124, 096
050-114Rimavská Sobota 2III/050121, I/50Rimavská Sobota 3I/50, III/5310170, 5550, 555
050-115Rimavská Sobota 3I/50, III/531017ZacharovceI/50, III/0501282, 0592, 059
050-116ZacharovceI/50, III/050128 I/50, III/0501293, 1412, 673
050-117 I/50, III/050129Bátka 1I/50, III/0501305, 8664, 725
050-118Bátka 2I/50, III/571032RakytníkIII/050137, I/500, 5120, 459
050-119RakytníkIII/050137, I/50Barca 1I/50, III/0501382, 9112, 911
050-120Barca 1I/50, III/050138Barca 2I/50, III/0501380, 1330, 133
050-121Barca 2I/50, III/050138 R2, I/50B, I/501, 5431, 543
050-122 R2, I/50B, I/50FigaI/50, III/0501391, 4541, 350
050-123FigaI/50, III/050139 I/50, I/50B, III/5710391, 4610, 750
050-124Gemerská PanicaIII/050143, I/50, III/050143 R2, I/50, I/50B0, 6390, 639
050-125 R2, I/50, I/50BBohúňovo 1III/050144, I/507, 246, 547
050-126Bohúňovo 1III/050144, I/50Bohúňovo 2III/050146, I/500, 6880, 061
050-127Bohúňovo 2III/050146, I/50Plešivec 1I/50, II/5873, 5843, 452
050-128Plešivec 1I/50, II/587Plešivec 2I/50, III/050250,0, 7240, 469
050-129Plešivec 2I/50, III/050250 I/50, III/0502533, 6833, 492
050-130 I/50, III/050253 I/50, III/0501541, 331, 330
050-131 I/50, III/050154 III/050204, I/501, 3021, 302
050-132 III/050204, I/50Brzotín 1III/050060, I/504, 5664, 566
050-133Brzotín 1III/050060, I/50Brzotín 2I/50, III/0500602, 1972, 197
050-134Brzotín 2I/50, III/050060Rožňava 1I/50, III/0501560, 5250, 525
050-135Rožňava 2I/50, II/526Rožňava 3I/50, I/670, 6430, 643
050-136Rožňava 3I/50, I/67Rožňava 4I/50, I/670, 0820, 082
050-137Rožňava 4I/50, I/67Rožňava 5I/50, I/670, 1180, 118
050-138Rožňava 5I/50, I/67Krásnohorské Podhradie 1III/050159, I/504, 8364, 836
050-139Krásnohorské Podhradie 1III/050159, I/50Krásnohorské Podhradie 2I/50, II/5490, 5050, 505
050-140Krásnohorské Podhradie 2I/50, II/549LipovníkI/50, III/050157, III/0501602, 2922, 292
050-141LipovníkI/50, III/050157, III/050160Jablonov nad TurňouIII/050162, I/50, III/0501638, 6618, 661
050-142Jablonov nad TurňouIII/050162, I/50, III/050163HrhovI/50, III/0502515, 1853, 780
050-143MokranceI/50, III/550002ČečejovceI/50, III/0501801, 5751, 178
050-144ČečejovceI/50, III/050182CesticeI/50, III/0501832, 8522, 728
050-145CesticeI/50, III/050183Košice –Šaca 1III/050184, I/50, III/0502565, 5734, 822
050-146Košice –Šaca 1III/050184, I/50, III/050256Košice –Šaca 2I/50, MK0, 5430, 078
050-147 R2, I/50, I/50A,OžďanyIII/050115, I/501, 5721, 362
050-148OžďanyIII/050115, I/50 R2, I/50, I/50A,4, 1443, 337
050-149FigaI/50, I/50B, III/571039,OtročokII/532, I/504, 4731, 484
050-150OtročokII/532, I/50GemerIII/050142, I/50,1, 1370, 247
050-151GemerIII/050142, I/50TornaľaI/50, I/670, 8140, 814
050-152TornaľaI/50, I/67Gemerská PanicaIII/050143, I/503, 5321, 226
050-153Hranica ČR/SRI/50 III/050265, I/501, 2961, 296
050-154 III/050265, I/50 I/50, III/050259,2, 7252, 725
050-155 I/50, III/050259,DrietomaI/50, III/050264,1, 4901, 490
050-156DrietomaI/50, III/050264, III/050221, I/504, 3013, 315
050-157 III/050221, I/50 I/50, III/050221,0, 2830, 283
050-158 I/50, III/050221, I/50, I/611, 9642, 345
050-159 I/50, I/61 D/1, I/500, 2150, 215
050-160 D/1, I/50 D/1, I/50,0, 4180, 418
050-161 I/50, III/050156JoviceI/50, III/0501570, 4530, 453
050-162JoviceI/50, III/050157 I/50, II/526, II/5260, 1100, 110
050-163HrhovI/50, III/050251,HrhovI/50, III/050165,0, 7950, 795
050-164HrhovI/50, III/050165,VčeláreI/50, III/050166,3, 2343, 234
050-165VčeláreI/50, III/050166,DvorníkyI/50, III/050167, III/050238,2, 1092, 109
050-166DvorníkyI/50, III/050167, III/050238,Turňa nad BodvouI/50, III/050175,4, 1294, 129
050-167Turňa nad BodvouI/50, III/050175, I/50, III/050238,0, 6540, 654
050-168 I/50, III/050238,MoldavaII/550, I/507, 2596, 949
050-169MoldavaII/550, I/50MokranceI/50, III/5500024, 5504, 550
Zoznam úsekov na ceste I/51
051-001TrnovecI/51, III/051009,PrietržkaI/51, III/051008, III/051009,1, 4951, 495
051-002PrietržkaI/51, III/051008, III/051009, I/51, III/051009,0, 0640, 064
051-003 I/51, III/051009,Popudinské MočidľanyI/51, III/051009,2, 0882, 088
051-004Popudinské MočidľanyI/51, III/051009, I/51, III/051009,3, 2583, 258
051-005 I/51, III/051009, I/51, III/051015,0, 6930, 693
051-006 I/51, III/051015,RadošovceI/51, III/051010,0, 9420, 043
051-007RadošovceI/51, III/051010OreskéI/51, III/051035,4, 1494, 149
051-008OreskéI/51, III/051035,ČastkovI/51, III/500013,1, 1891, 189
051-009ČastkovI/51, III/500013,RohovI/51, II/581, III/051011,1, 9111, 911
051-010RohovI/51, II/581, III/051011,RovenskoI/51, III/500012,1, 0401, 040
051-011RovenskoI/51, III/500012, I/51, III/0510103, 8353, 763
051-012SenicaIII/051016, I/51, II/500Senica - juhI/51, III/051019,1, 2250, 379
051-013Senica - juhI/51, III/051019,HlbokéIII/051020, I/51, III/051019, III/051020,3, 5913, 591
051-014HlbokéIII/051020, I/51, III/051019JablonicaI/51, II/5015, 0704, 278
051-015JablonicaI/51, II/501TrstínI/51, II/50210, 9099, 056
051-016TrstínI/51, II/502BolerázIII/051027, I/515, 5883, 754
051-017BolerázIII/051027, I/51ŠelpiceI/51, III/051029,6, 8402, 220
051-018ŠelpiceI/51, III/051029,Trnava 1I/51, II/5045, 3324, 053
051-019Trnava 1I/51, I/51C, I/61, I/51, III/051031,1, 6261, 626
051-020 I/51, III/051031,Trnava 2I/51, MK,0, 8780, 878
051-021Trnava 2I/51, MKTrnava 3I/51, I/51Z, I/61,1, 1431, 143
Zoznam úsekov na ceste I/59
059-001Banská BystricaI/59, III/066034 I/59, III/0590033, 2770, 872
059-002 I/59, III/059003BB - UľankaI/14, I/59,1, 5711, 571
059-003BB - UľankaI/14, I/59,Staré HoryIII/059050, I/596, 4515, 201
059-004Staré HoryIII/059050, I/59,MotyčkyI/59, III/059007,4, 8714, 288
059-005MotyčkyI/59, III/059007,KorytnicaI/59, III/059005,11, 19510, 060
059-006KorytnicaI/59, III/059005,Liptovská OsadaI/59, III/0590077, 1936, 137
059-007Liptovská OsadaI/59, III/059008RužomberokI/59, III/059012,14, 4069, 700
059-008LikavkaI/59, III/059016Valaská DubováI/59, III/059011,6, 0144, 784
059-009Valaská DubováI/59, III/059011,KomjatnáI/59, III/070001,0, 430, 430
059-010KomjatnáI/59, III/070001,JasenováIII/059027, I/594, 1464, 146
059-011JasenováIII/059027, I/59 I/59, III/059027,0, 1740, 174
059-012 I/59, III/059027,Vyšný KubínI/59, III/0590170, 9330, 590
059-013Vyšný KubínI/59, III/059017Dolný Kubín 1I/59, III/0590182, 0120, 582
059-014Dolný Kubín 2I/59, I/70Dolný Kubín 3I/59, III/0590062, 9872, 676
059-015Dolný Kubín 3I/59, III/059006Dolný Kubín 4I/59, III/0590060, 0480, 048
059-016Dolný Kubín 4I/59, III/059006 R3, I/59, I/59A,3, 6933, 693
059-017 R3, I/59, I/59A,Oravsky PodzámokI/59, III/0590222, 1021, 525
059-018Oravsky PodzámokI/59, I/78 R3, I/59, I/59A,5, 4142, 968
059-019 R3, I/59, I/59A,Dlhá nad OravouIII/059024, I/59,3, 1681, 696
059-020Dlhá nad OravouIII/059024, I/59,PodbielI/59, III/0590267, 3535, 766
059-021PodbielI/59, II/584Tvrdošín 1I/59, III/059038,4, 9552, 622
059-022Tvrdošín 2III/059040, I/59,Trstená 1I/59, III/059041,2, 7172, 164
059-023Trstená 1I/59, III/059041,Trstená 2III/059042, I/592, 3110, 602
059-024Trstená 3I/59, III/059044colný priestorI/595, 3844, 653
059-025colný priestorI/59Hranica SR/PLI/590, 1710, 171
Zoznam úsekov na ceste I/61
061-001 D/1, I/61Považská Bystrica 1I/61, III/0610562, 1272, 127
061-002Považská Bystrica 1I/61, III/061056Považská Bystrica 2I/61, II/5171, 7130, 296
061-003Považská Bystrica 2I/61, II/517Považská Bystrica 3III/061057, I/614, 0232, 264
061-004Považská Bystrica 3III/061057, I/61Považská Bystrica 4I/61, III/0610590, 3420, 342
061-005Považská Bystrica 4I/61, III/061059VrtižerD/1, I/61,1, 8271, 827
061-006VrtižerD/1, I/61,PlevníkI/61, III/0610730, 8640, 864
061-007PlevníkI/61, III/061073Plevník - DrienoveI/61, III/0610732, 3142, 314
061-008Plevník - DrienoveI/61, III/061073Maršová – Rašov 1I/610, 1820, 182
061-009Maršová – Rašov 1I/61Maršová – Rašov 2III/061065, I/610, 160, 160
061-010Maršová – Rašov 2III/061065, I/61Maršová – Rašov 3I/61, III/0610650, 0670, 067
061-011Maršová – Rašov 3I/61, III/061065Predmier 1I/61, III/0610653, 063, 060
061-012Predmier 1I/61, III/061065Predmier 2III/061060, I/610, 5720, 572
061-013Predmier 2III/061060, I/61Predmier 3I/61, III/0610600, 0850, 085
061-014Predmier 3I/61, III/061060Bytča - HrabovéI/18, I/612, 4031, 262
061-015 D/1, I/61Ivanka pri DunajiIII/061004, I/611, 0180, 730
061-016Ivanka pri DunajiIII/061004, I/61BernolákovoI/61, III/502002,4, 4324, 432
061-017BernolákovoI/61, III/502002,Veľký BielI/61, III/5030075, 1443, 860
061-018Veľký BielI/61, III/503007Senec 1I/61, I/62, II/5031, 6581, 059
061-019Senec 2I/61, III/061002 D/1, I/61,2, 9252, 051
061-020 D/1, I/61,Blatné 1I/61, III/0610092, 0561, 484
061-021Blatné 2I/61, III/061011KaplnaI/61, III/062004, III/5040024, 0573, 724
061-022KaplnaI/61, III/062004, III/504002 I/61, III/061012,1, 1390, 964
061-023 I/61, III/061012,Cífer 1I/61, III/061013,3, 3373, 337
061-024Cífer 1I/61, III/061013,Cífer 2I/61, III/061016,0, 0510, 051
061-025Cífer 2I/61, III/061016, I/61, III/061070,4, 5814, 581
061-026 I/61, III/061070, III/061017, I/611, 2821, 282
061-027 III/061017, I/61Trnava 4I/611, 9790, 829
061-028Trnava 5I/51, I/51C, I/61,Bučany 1I/61, III/061069,7, 1297, 129
061-029Bučany 1I/61, III/061069,Bučany 2I/61, III/0620080, 6030, 603
061-030Bučany 2I/61, III/062008TrakoviceI/61, II/513, III/061019,1, 2121, 212
061-031TrakoviceI/61, II/513, III/061019,ŽlkovceI/61, III/504015,2, 9172, 917
061-032ŽlkovceI/61, III/504015, D/1, I/61,0, 6260, 626
061-033 D/1, I/61,Červeník 1D/1, I/61,1, 3171, 317
061-034Červeník 1D/1, I/61,Červeník 2III/513002, I/611, 1941, 194
061-035Červeník 2III/513002, I/61MaduniceI/61, III/5040192, 8701, 173
061-036MaduniceI/61, III/504019 I/61, III/061077,2, 2672, 267
061-037 I/61, III/061077,DrahovceI/61, III/0610772, 0071, 833
061-038DrahovceI/61, III/061077Piešťany 1I/61, II/4997, 7215, 877
061-039PiešťanyI/61, III/061021 D/1, I/61,5, 1684, 035
061-040 D/1, I/61,Horná StredaI/61, III/061023,1, 2250, 333
061-041Horná StredaI/61, III/061023,Nové Mesto n/VI/54, I/54, I/61, II/51512, 0856, 190
061-042Nové Mesto n/VI/54, I/54, I/61, II/515 I/61, III/061024,4, 4694, 228
061-043 I/61, III/061024, I/61, III/0610281, 6801, 680
061-044 I/61, III/061028VelčiceI/50, I/61,8, 1188, 118
061-045VelčiceI/50, I/61,ZáriečieI/61, III/0610281, 9081, 908
061-046ZáriečieI/61, III/061028Trenčín - ZáblatieIII/061031, I/612, 3932, 251
061-047Trenčín - ZáblatieIII/061031, I/61Trenčín - ZlatovceI/61, MK, PD/50, 7690, 537
061-048Trenčín 1D/1, PD/5Trenčín 2I/61, MK, PD/51, 30, 905
061-049Trenčín 3III/061035, I/61Trenčianska TepláII/516, I/614, 9471, 233
061-050Trenčianska TepláII/516, I/61Nová DubnicaI/61, III/061064,1, 4221, 422
061-051Nová DubnicaI/61, III/061064, I/61, III/061037, III/5070270, 7980, 798
061-052 I/61, III/061037, III/507027 I/57, I/610, 8700, 870
061-053 I/57, I/61DubnicaI/61, III/0610394, 8484, 848
061-054DubnicaI/61, III/061039IlavaI/61, II/5743, 2750, 967
061-055IlavaI/61, II/574KošecaI/61, III/0610402, 1840, 846
061-056KošecaI/61, III/061040LadceI/61, III/0610474, 2591, 595
061-057LadceD/1, I/61, I/61, I/61A, III/061047,1, 4381, 438
061-058 I/61, I/61A, III/061047Beluša 1I/61A, III/0610491, 5021, 334
061-059Beluša 2I/49, I/49A, I/61, III/061050, I/613, 4332, 373
061-060 III/061050, I/61 I/61, III/061051,0, 3070, 307
061-061 I/61, III/061051, D/1, I/61,3, 5463, 546
Zoznam úsekov na ceste I/62
062-001Senec 1I/61, I/62, II/503Senec 2III/061005, I/620, 790, 79
062-002Senec 2III/061005, I/62Senec 3I/62, II/503, III/503022,1, 4171, 417
062-003Senec 3I/62, II/503, III/503022,Kráľová pri SenciI/62, III/061067,1, 131, 13
062-004Kráľová pri SenciI/62, III/061067,Veľký GrobI/62, III/062012,3, 6693, 669
062-005Veľký GrobI/62, III/062012, I/62, III/062005,4, 4984, 498
062-006 I/62, III/062005,Veľké UľanyI/62, II/510, III/062002,4, 8594, 859
062-007Veľké UľanyI/62, II/510, III/062002,Sládkovičovo 1I/62, III/062004,2, 7472, 747
062-008Sládkovičovo 1I/62, III/062004,Sládkovičovo 2I/62, III/062008,0, 7350, 735
062-009Sládkovičovo 2I/62, III/062008,Malá Mača 1I/62, I/750, 7720, 772
062-010Malá Mača 1I/62, I/75Malá Mača 2I/62, I/750, 1040, 104
062-011Malá Mača 2I/62, I/75 I/62, III/062002,0, 990, 99
062-012 I/62, III/062002, I/62, III/062011,2, 2372, 237
062-013 I/62, III/062011, I/62, III/5070051, 6441, 644
062-014 I/62, III/507005Veľká MačaI/62, III/0620110, 8510, 851
062-015Veľká MačaI/62, III/062011 R1, I/51, I/62,2, 4532, 453
062-016 R1, I/51, I/62, R1, I/51, I/62,0,6090609
062-017 R1, I/51, I/62,Sereď 1I/62, III/0510281, 0651, 065
062-018Sereď 2I/62, II/507ŠintavaI/51, I/62, II/573,3, 8752, 595
Zoznam úsekov na ceste I/63
063-001Podunajské BiskupiceIII/063059, I/63, III/063059 I/632, 2941, 439
063-002 I/63Dunajská Lužná 1I/63, III/0630023, 2920, 572
063-003Dunajská Lužná 2I/63, III/063006, III/063060Šamorín 1I/63, III/0630055, 5255, 130
063-004Šamorín 2I/63, III/063009Šamorín 3I/63, III/063009, III/063011,0, 6780, 418
063-005Šamorín 3I/63, III/063009, III/063011BáčI/63, II/5062, 8722, 712
063-006Trnávka 1III/063013, I/63Trnávka 2III/063014, I/631, 6191, 007
063-007Trnávka 2III/063014, I/63RohovceIII/063015, I/630, 9680, 968
063-008RohovceIII/063015, I/63Blatná na Ostrove 1I/63, III/0630161, 4921, 492
063-009Blatná na Ostrove 1I/63, III/063016Blatná na Ostrove 2III/063018, I/630, 7430, 743
063-010Blatná na Ostrove 2III/063018, I/63HoliceIII/063019, I/63, III/063023, III/0630243, 3443, 344
063-011HoliceIII/063019, I/63, III/063023, III/063024 I/63, III/5720113, 2433, 243
063-012 I/63, III/572011Kráľovičove KračanyIII/063061, I/63, III/063025,2, 4732, 473
063-013Kráľovičove KračanyIII/063061, I/63, III/063025,Lesné Kračany 1I/63, III/063025, III/063061,0, 2630, 263
063-014Lesné Kračany 1I/63, III/063025, III/063061,Lesné Kračany 2I/63, III/063025, III/063061,0, 2980, 298
063-015Lesné Kračany 2I/63, III/063025, III/063061,Dunajská Streda 1I/63, III/5060051, 6341, 634
063-016Dunajská Streda 1I/63, III/506005Dunajská Streda 2I/63, II/5072, 2552, 255
063-017Dunajská Streda 2I/63, II/507PovodaI/63, III/0630281, 8651, 865
063-018PovodaI/63, III/063028 I/63, II/5721, 0631, 063
063-019 I/63, II/572PovodaI/63, III/0630300, 6710, 671
063-020PovodaI/63, III/063030Dolný BarI/63, III/0630322, 8851, 695
063-021Dolný BarI/63, III/063032Dolný Štál 1I/63, III/0630363, 4622, 752
063-022Dolný Štál 2I/63, III/063039Dolný Štál 3I/63, III/5610090, 490, 155
063-023Dolný Štál 3I/63, III/561009Dolný Štál 4I/63, III/5610090, 1170, 117
063-024Dolný Štál 4I/63, III/561009Veľký Meder 1I/13, I/63,8, 7138, 503
063-025Veľký Meder 2I/63, II/561BrestovecIII/063031, I/632, 3671, 532
063-026BrestovecIII/063031, I/63SokolceI/63, III/063044,1, 5841, 584
063-027SokolceI/63, III/063044,BodzaI/63, III/0630451, 6611, 138
063-028BodzaI/63, III/063045HoliareI/63, III/063045,0, 9760, 536
063-029HoliareI/63, III/063045,TônIII/063046, I/63, III/063048,2, 5362, 178
063-030TônIII/063046, I/63, III/063048,Zemianska OlčaIII/063047, I/633, 0732, 491
063-031Zemianska OlčaIII/063047, I/63Okoličná na OstroveI/63, III/063052, III/063053,1, 4271, 427
063-032Okoličná na OstroveI/63, III/063052, III/063053,Zlatná na Ostrove 1I/63, III/063057, III/506009,5, 8445, 844
063-033Zlatná na Ostrove 1I/63, III/063057, III/506009,Zlatná na Ostrove 2III/063054, I/63,1, 5591, 559
063-034Zlatná na Ostrove 2III/063054, I/63 I/63, III/0630570, 8830, 883
063-035 I/63, III/063057 III/063058, I/631, 8101, 810
063-036 III/063058, I/63 I/63, II/5736, 6152, 053
Zoznam úsekov na ceste I/64
064-001KomárnoI/63, I/64, III/064001, I/63, I/642, 1220, 808
064-002 III/064001, I/63, I/64 I/64, II/589,5, 1655, 165
064-003 I/64, II/589,MartovceI/64, III/064001,5, 7104, 739
064-004MartovceI/64, III/064001,ImeľI/64, III/064019,0, 5050, 505
064-005ImeľI/64, III/064019,HurbanovoI/64, III/0640071, 9240, 390
064-006Hurbanovo – Bohatá 1I/64, III/064010Hurbanovo – Bohatá 2I/64, II/511,2, 6111, 857
064-007Hurbanovo – Bohatá 2I/64, II/511,Hurbanovo – Bohatá 3I/64, II/511,0, 1530, 153
064-008Hurbanovo – Bohatá 3I/64, II/511,BajčI/64, II/5092, 0880, 996
064-009BajčI/64, II/509Nové Zámky 1I/64, III/0640195, 6443, 971
064-010Nové Zámky 2I/64, I/75ŠuranyI/64, II/580,8, 2448, 244
064-011ŠuranyI/64, II/580, I/64, III/064024,4, 1094, 109
064-012 I/64, III/064024,Komjatice 1I/64, III/0640273, 0692, 562
064-013Komjatice 2I/64, III/064025BrančI/64, III/0640287, 0731, 829
064-014BrančI/64, III/064028Ivanka pri NitreI/64, III/0640303, 8240, 933
064-015Ivanka pri NitreI/64, III/064030NitraI/646, 2391, 523
064-016Nitra - DrážovceII/593, I/64,ČakajovceI/64, III/5130151, 9871, 565
064-017ČakajovceI/64, III/513015,KoniarovceIII/064087, I/64, III/064052,7, 5863, 489
064-018PreseľanyIII/064088, I/64, III/064088,KamanováIII/064053, I/642, 0600, 210
064-019LudaniceI/64, III/064055, III/064056Chrabrany 1I/64, III/0640573, 6392, 137
064-020Chrabrany 2I/64, III/064058 III/064042, I/640, 8320, 832
064-021 III/064042, I/64SolčanyIII/064059, I/643, 5513, 551
064-022SolčanyIII/064059, I/64Topoľčany 1I/64, II/4990, 8510, 482
064-023Topoľčany 2I/64, III/064060Horné ChlebanyI/64, III/0640623, 9751, 086
064-024Horné ChlebanyI/64, III/064062NadliceI/64, II/5923, 0871, 022
064-025NadliceI/64, II/592ChynoranyI/64, III/064069,1, 2521, 252
064-026ChynoranyI/64, III/064069,Žabokreky nad Nitrou 1I/64, III/0640922, 6632, 129
064-027Žabokreky nad Nitrou 2I/64, III/050047Partizánske - Malé BieliceIII/064070, I/642, 8281, 743
064-028PartizánskeI/64, III/064072Veľké UherceIII/064093, I/64, II/5113, 1151, 490
064-029Veľké UherceIII/064093, I/64, II/511PažiťI/64, III/064072,0, 4400, 440
064-030PažiťI/64, III/064072, II/512, I/641, 7461, 746
064-031 II/512, I/64OslanyIII/064073, I/641, 6390, 614
064-032OslanyIII/064073, I/64BystričanyIII/064074, I/643, 4191, 096
064-033BystričanyIII/064074, I/64,Zemianske Kostoľany 1I/64, III/0640753, 5212, 443
064-034Zemianske Kostoľany 2III/064095, I/64,NovákyIII/064096, I/644, 1862, 128
Zoznam úsekov na ceste I/65
065-001NitraI/51, I/64, I/65, III/051037,PohraniceI/65, III/0650011, 6661, 666
065-002PohraniceI/65, III/065001PohraniceI/65, III/0640343, 2113, 211
065-003PohraniceI/65, III/064034KolíňanyIII/064035, I/65,2, 9042, 904
065-004KolíňanyIII/064035, I/65,KolíňanyI/65, III/0640331, 4461, 446
065-005KolíňanyI/65, III/064033Neverice 1 4, 2844, 284
065-006Neverice 1 Neverice 2III/065002, I/65,1, 8511, 851
065-007Neverice 2III/065002, I/65,BeladiceI/65, III/0650031, 7011, 701
065-008BeladiceI/65, III/065003ChočaIII/065006, I/65,2, 6822, 682
065-009ChočaIII/065006, I/65,Tesárske MlyňanyI/65, II/5113, 3243, 324
065-010Tesárske MlyňanyI/65, II/511Zlaté Moravce 1I/65, II/5111, 861, 860
065-011Zlaté Moravce 1I/65, II/511Zlaté Moravce 2I/65, III/5110102, 2172, 217
065-012Zlaté Moravce 2I/65, III/511010Zlaté Moravce 3I/65, III/5110090, 6840, 684
065-013Zlaté Moravce 3I/65, III/511009Zlaté Moravce 4I/65, III/511009,0, 120, 120
065-014Zlaté Moravce 4I/65, III/511009,VolkovceI/65, III/511012,4, 9774, 637
065-015Žarnovica 1 Žarnovica 2I/65, II/428,0, 2130, 213
065-016Žarnovica 2I/65, II/428,Žarnovica 3III/065016, I/65,0, 4870, 487
065-017Žarnovica 3III/065016, I/65,BzenicaIII/065021, I/65, III/065017,2, 4552, 455
065-018BzenicaIII/065021, I/65, III/065017,Hliník nad Hronom 1III/065023, I/65,2, 8482, 685
065-019Hliník nad Hronom 1III/065023, I/65,Hliník nad Hronom 2I/65, III/0650261, 3270, 257
065-020Hliník nad Hronom 2I/65, III/065026Žiar nad HronomI/50, I/65,7, 6785, 222
065-021Šášovské PodhradieI/50, I/65, III/050092,Bartošova LehôtkaI/65, III/050080,7, 5906, 996
065-022Bartošova LehôtkaI/65, III/050080,Kremnica - LúčkyI/65, III/065029,5, 3944, 072
065-023Kremnica - LúčkyI/65, III/065029,KremnicaI/65, II/578,0, 4600, 041
065-024KremnicaI/65, II/578,Kremnické Bane - KrahuleI/65, III/578003,4, 5441, 967
065-025 I/65, III/065031,TurčekIII/065032, I/65,2, 5632, 251
065-026TurčekIII/065032, I/65,SklennéI/65, III/065033,2, 6732, 043
065-027SklennéI/65, III/065033, I/65, III/065035,2, 1882, 188
065-028 I/65, III/065035,Turčianske Teplice - ŠturecI/14, I/65,5, 5403, 744
065-029Turčianske Teplice - ŠturecI/14, I/65, I/65, III/065067,0, 0960, 096
065-030 I/65, III/065067,Turčianske TepliceI/65, III/065036,2, 7302, 730
065-031 I/65, III/018094, III/065037, I/65, III/065039,0, 4680, 153
065-032 I/65, III/065045,MošovceI/65, III/065040,3, 6223, 622
065-033MošovceI/65, III/065040, III/065069, I/65,2, 5502, 550
065-034 III/065069, I/65,LaskárIII/065070, I/65,2, 5032, 503
065-035LaskárIII/065070, I/65, III/065071, I/65,0, 7850, 785
065-036 III/065071, I/65,BlatnicaIII/065047, I/65,0, 4560, 456
065-037BlatnicaIII/065047, I/65,DaňováI/65, III/065048,1, 8121, 812
065-038DaňováI/65, III/065048,PríbovceI/65, II/519,2, 5312, 531
065-039PríbovceI/65, II/519,Turčiansky PeterI/65, III/065049, III/065051,3, 5373, 370
065-040Turčiansky PeterI/65, III/065049, III/065051, I/65, I/65D,1, 1100, 873
065-041 I/65, I/65D, I/65, III/065052,2, 0020, 542
065-042Hronský BeňadikI/65, I/65A, I/76, I/65, I/65A, I/76,0, 3570, 357
065-043Hronský BeňadikI/65, I/65A, I/76,OrovnicaIII/065007, I/65,2, 3222, 274
065-044OrovnicaIII/065007, I/65,Tekovská BreznicaIII/065008, I/65,0, 9080, 908
065-045Tekovská BreznicaIII/065008, I/65, III/065011A, I/65, III/065009,4, 7764, 095
065-046VolkovceI/65, III/511012,OlichovI/65, III/510026,0, 3530, 213
065-047OlichovI/65, III/510026,ČaradiceI/65, III/076001,1, 2971, 297
065-048ČaradiceI/65, III/076001,Tekovské NemceR13, 8543, 854
Zoznam úsekov na ceste I/66
066-001Hranica SR/MR Šahy 1I/66, III/5100081, 1880, 453
066-002Šahy 1I/66, III/510008,Šahy 2II/527, I/66,0, 8320, 652
066-003Šahy 3I/66, III/066001TupáI/66, III/5080205, 4554, 242
066-004TupáI/66, III/508020 I/66, III/5080200, 1680, 168
066-005 I/66, III/508020Horné SemerovceI/66, I/75,1, 3031, 303
066-006Horné SemerovceI/66, I/75, I/66, I/75,2, 1561, 398
066-007 I/66, I/75,HokovceI/66, III/066069,2, 4692, 055
066-008HokovceI/66, III/066069, I/66, III/0510621, 0250, 709
066-009 I/66, III/051062Dudince 0, 3530, 353
066-010Dudince I/66, III/066004,0, 8680, 043
066-011 I/66, III/066004,Hontianske Tesáre 1I/66, III/051063,3, 6632, 020
066-012Hontianske Tesáre 1I/66, III/051063,Hontianske Tesáre 2I/66, III/066005, III/066031,0, 6450, 521
066-013Hontianske Tesáre 2I/66, III/066005, III/066031,Hontianske Tesáre 3I/66, III/066031,1, 1311, 003
066-014Hontianske Tesáre 3I/66, III/066031, I/66, III/066006,0, 1920, 192
066-015 I/66, III/066006, I/66, III/066007,0, 2540, 254
066-016 I/66, III/066007,DomaníkyI/66, III/066001,7, 6727, 080
066-017DomaníkyI/66, III/066001,Hontianske NemceI/51, I/66,2, 2481, 739
066-018Hontianske NemceI/66, III/066008,DevičieIII/066010, I/66,3, 8092, 928
066-019DevičieIII/066010, I/66, I/66, II/526,1, 321, 214
066-020 I/66, II/526,BzovíkI/66, II/526,0, 1680, 168
066-021BzovíkI/66, II/526,Krupina 1I/66, III/066009,2, 0052, 005
066-022Krupina 1I/66, III/066009,Krupina 2III/066011, I/66,4, 7852, 181
066-023Krupina 2III/066011, I/66, I/66, MK5, 6875, 687
066-024 I/66, MKBabiná 1III/066071, I/66,1, 591, 590
066-025Babiná 1III/066071, I/66,Babiná 2I/66, III/066071,1, 9021, 902
066-026Babiná 2I/66, III/066071, I/66, II/527,0, 8990, 899
066-027 I/66, II/527,PodzámčokIII/066012, I/66,5, 9594, 116
066-028PodzámčokIII/066012, I/66,BrezinyI/66, III/066013,2, 1052, 105
066-029BrezinyI/66, III/066013,MichalkováI/66, III/066070,2, 2772, 277
066-030MichalkováI/66, III/066070,Zvolen 1I/50, I/66,4, 2553, 128
066-031Zvolen 1I/50, I/66,Zvolen 2I/66, III/066022,0, 9170, 917
066-032Zvolen 2I/66, III/066022,Zvolen 3I/66, III/050085, III/069002,1, 2031, 203
066-033Zvolen 3I/66, III/050085, III/069002, I/66, I/69,1, 6091, 609
066-034 III/066033, I/66,MôlčaI/66, III/066035,2, 3332, 333
066-035MôlčaI/66, III/066035,Slovenská ĽupčaI/66, III/066042,1, 2091, 209
066-036Slovenská ĽupčaI/66, III/066042, I/66, III/066042,8, 8428, 842
066-037 I/66, III/066042,LubietováI/66, III/066043,0, 2830, 283
066-038LubietováI/66, III/066043,Medzibrod 1I/66, III/066044,0, 6140, 614
066-039Medzibrod 1I/66, III/066044,Medzibrod 2I/66, III/066044,1, 8581, 858
066-040Medzibrod 2I/66, III/066044,Brusno 1I/66, III/066046,0, 1530, 153
066-041Brusno 1I/66, III/066046,Brusno 2III/066045, I/66,0, 9430, 943
066-042Brusno 2III/066045, I/66, I/66, III/066046,1, 4261, 426
066-043 I/66, III/066046,RáztokaIII/066047, I/66, , III/066057,1, 0111, 011
066-044RáztokaIII/066047, I/66, III/066057,Predajná 1I/66, III/066057,3, 7553, 755
066-045Predajná 1I/66, III/066057,Predajná 2I/66, III/066057,0, 0560, 056
066-046Predajná 2I/66, III/066057,Predajná 3I/66, III/066057,0, 0530, 053
066-047Predajná 3I/66, III/066057,Dolná LehotaI/66, III/066057,3, 6833, 508
Zoznam úsekov na ceste I/68
068-001Košice – Barca 1 Košice – Barca 2I/68, III/0680210, 7510, 309
068-002Košice – Barca 2I/68, III/068021HaniskaI/68, III/050187, III/0680255, 7725, 772
068-003HaniskaI/68, III/050187, III/068025BelžaI/68, III/0680273, 1742, 608
068-004BelžaI/68, III/068027SeňaI/68, III/0680282, 9851, 624
068-005SeňaIII/068030, I/68,MilhosťI/68, III/0680301, 6671, 331
068-006MilhosťI/68, III/068030Hranica SR/MR 0,7830,783
068-007PrešovIII/068010, I/68,Lemešany 1I/68, III/546001,13, 5599, 647
068-008Lemešany 1I/68, III/546001,Lemešany 2I/68, III/068010, 4140, 414
068-009Lemešany 2I/68, III/068010, I/68, III/068009,5, 2221, 625
068-010 I/68, III/068009,BudimírI/68, III/068016,1, 1481, 148
068-011BudimírI/68, III/068016, D/1, I/68, III/0680191, 7991, 799
068-012BudimírD/1, I/68, III/068019, D/1, I/68, III/068019,0, 3200, 320
Zoznam úsekov na ceste I/69
069-001KováčováI/69, III/069001, I/66, I/66C, I/69,1, 3011, 095
069-002 I/66, I/66C, I/69, I/69, III/069002,0, 5770, 577
069-003 I/69, III/069002,SliačIII/066014, I/69, III/066015,1, 0520, 400
069-004SliačIII/066014, I/69, III/066015,VlkanováI/69, III/066019, III/066024,5, 7024, 851
069-005 I/69, III/066019, III/066024, I/69, III/066021,1, 4281, 428
069-006 I/69, III/066021, I/66, I/69, MK,2, 5242, 524
Zoznam úsekov na ceste I/72
072-001PodbrezováI/66, I/72,BystráI/72, II/584,6, 7214, 469
072-002BystráI/72, II/584,Mýto pod ĎumbieromI/72, III/066056,3, 9581, 973
072-003Mýto pod ĎumbieromI/72, III/066056,Kráľova Lehota 1III/072001, I/72,29, 61522, 157
072-004Kráľova Lehota 1III/072001, I/72,Kráľova Lehota 2I/72, III/072001,0, 2100, 210
072-005Kráľova Lehota 2I/72, III/072001,Kráľova Lehota 3I/18, I/72,0, 4870, 487
072-006Kráľova Lehota 3I/18, I/72,Kráľova Lehota 4I/18, I/72,0, 1060, 106
072-007Kráľova Lehota 4I/18, I/72,Kráľova Lehota 5I/18, I/72,0, 0670, 067
Zoznam úsekov na ceste I/73
073-001LipníkyI/18, I/73,ČelovceIII/576001, I/73,1, 4280, 772
073-002ČelovceIII/576001, I/73,Chmeľov 1I/73, III/5760022, 1470, 887
073-003Chmeľov 2I/73, III/545002Svidník / PrešovI/732, 0422, 042
073-004Svidník / PrešovI/73KukováI/73, III/5450181, 5751, 575
073-005KukováI/73, III/545018Kračúnovce 1I/73, III/576003,1, 0460, 669
073-006Kračúnovce 2III/576004, I/73,ŽelezníkI/73, III/5760050, 7890, 674
073-007ŽelezníkI/73, III/576005GiraltovceI/73, II/556,0, 720, 234
073-008 I/73, III/556005,FijašI/73, II/5564, 5363, 021
073-009FijašI/73, II/556ValkovceI/73, III/5560183, 7913, 085
073-010ValkovceI/73, III/556018OkrúhleI/73, III/556019,2, 0181, 333
073-011OkrúhleI/73, III/556019,RadomaI/73, III/557014,1, 9851, 159
073-012RadomaI/73, III/557014,Šarišský ŠtiavnikI/73, III/557028,1, 7410, 649
073-013Šarišský ŠtiavnikI/73, III/557028,MestiskoI/73, III/0730015, 4084, 072
073-014MestiskoI/73, III/073001StročínI/15, I/73,1, 8571, 857
073-015StročínI/15, I/73, I/15, I/73,0, 1550, 155
073-016 I/15, I/73,Nová PoliankaI/73, III/5570172, 7621, 891
073-017Nová PoliankaI/73, III/557017SvidníkI/73, I/77, III/073001,3, 8651, 926
073-018SvidníkI/73, I/77, III/073001KapišováI/73, III/5560213, 2551, 408
073-019KapišováI/73, III/556021LadomirováI/73, III/556025,2, 1311, 874
073-020LadomirováI/73, III/556025,Krajné ČiernoIII/556026, I/73,3, 1462, 293
073-021Krajné ČiernoIII/556026, I/73,HunkovceI/73, III/556027,1, 2830, 761
073-022HunkovceI/73, III/556027,Krajná BystráI/73, III/5560291, 5641, 184
073-023Krajná BystráI/73, III/556029BodružalI/73, III/556030,1, 2960, 707
073-024 I/73, III/556030,Hranica SR/PR 6, 216, 087
Zoznam úsekov na ceste I/76
076-001ŠtúrovoI/76, II/564,NánaI/76, III/510009,0, 7700, 509
076-002NánaI/76, III/510009,Kamenný MostI/76, III/510010,7, 9444, 954
076-003Kamenný MostI/76, III/510010,KamenínI/76, III/510011,2, 9532, 437
076-004KamenínI/76, III/510011,BíňaIII/510012, I/76,4, 5122, 113
076-005BíňaIII/510012, I/76,HronovceI/76, III/510015,7, 2392, 334
076-006HronovceI/76, III/510015,ŽeliezovceI/76, III/509012,6, 2012, 861
076-007ŽeliezovceI/76, III/509020,ŠarovceI/75, I/76,6, 5754, 457
076-008ŠarovceI/75, I/76,Jur nad HronomI/76, III/510018,1, 9031, 903
076-009Jur nad HronomI/76, III/510018,TuráI/76, III/510019,3, 9143, 914
076-010TuráI/76, III/510019,Tekovský HrádokI/76, III/580004,1, 9231, 923
076-011Tekovský HrádokI/76, III/580004,BajkaI/76, III/510020,3, 7643, 764
076-012BajkaI/76, III/510020,Kalná nad Hronom 1I/76, II/580,0, 7790, 674
076-013Kalná nad Hronom 2I/51, I/76, I/76, III/511010,1, 3761, 376
076-014 I/76, III/511010,Nový Tekov - MarušováIII/511014, I/76,7, 2024, 956
076-015Nový Tekov - MarušováIII/511014, I/76,TlmačeI/76, II/564, III/510041,2, 4951, 929
076-016TlmačeI/76, II/564, III/510041,KozárovceI/76, III/510026,2, 2021, 992
076-017Kozárovce Hronský Beňadik - PsiareI/76, III/0760014, 4653, 608
076-018Hronský Beňadik - PsiareI/76, III/076001, I/65, I/65A, I/76, I/762, 0530, 850
Zoznam úsekov na ceste I/79
079-001Hranica SR/MRI/79, III/553016,Slovenské Nové Mesto 1I/79, III/553042,0, 1130, 113
079-002Slovenské Nové Mesto 1I/79, III/553042,Slovenské Nové Mesto 2I/79, III/553017,1, 2610, 072
079-003Slovenské Nové Mesto 2I/79, III/553017,BoršaI/79, III/552023,3, 0530, 932
079-004BoršaI/79, III/552023,ViničkyIII/553019, I/79,3, 0751, 646
079-005ViničkyIII/553019, I/79,Streda nad BodrogomIII/553020, I/79,0, 4570, 445
079-006Streda nad BodrogomI/79, III/553021,Somotor 1I/79, III/553023,3, 8902, 805
079-007Somotor 2III/553028, I/79,Somotor 3I/79, III/553028,1, 2120, 477
079-008Somotor 3I/79, III/553028,Somotor - Nova Vieska pri BodroguI/79, III/553029,0, 3120, 312
079-009Somotor - Nova Vieska pri BodroguI/79, III/553029,Svätá MáriaIII/553030, I/79,2, 2491, 539
079-010Svätá MáriaIII/553030, I/79,RadIII/553031, I/79,1, 2050, 860
079-011RadIII/553031, I/79,SvätušeI/79, III/553033,4, 4343, 334
079-012SvätušeI/79, III/553044,Kráľovský ChlmecIII/553051, I/79, III/553034, I3, 9943, 426
079-013Kráľovský ChlmecIII/553049, I/79,Dobrá nad KrčavouIII/553035, I/79,2, 8122, 542
079-014Dobrá nad KrčavouI/79, III/553035,BačkaI/79, III/553036,2, 1051, 945
079-015BačkaI/79, III/553036,BoťanyIII/553039, I/79,1, 8271, 547
079-016BoťanyIII/553039, I/79,Čierna 1I/79, III/553041,1, 6771, 677
079-017Čierna 1I/79, III/553041,Čierna 2III/553040, I/79,0, 7090, 534
079-018Čierna 2III/553040, I/79, I/79, III/553037,1, 3750, 533
079-019 I/79, III/553037,Hranica SR/UR 0, 9660, 966
Zoznam úsekov na diaľnici D1
D01-001Bratislava - Trnávka/VajnoryD/1, I/61,SenecD/1, II/503,12, 90812, 206
D01-002SenecD/1, II/503,Senec - BlatnéD/1, I/613, 7493, 749
D01-003Senec - BlatnéD/1, I/61Trnava - VoderadyD/1, III/0611713,19513,195
D01-004Trnava - VoderadyD/1, III/06117Trnava - ModrankaD/1, I/51,6,1416,141
D01-005Trnava - ModrankaD/1, I/51,TrakoviceD/1, II/513,15, 88415, 884
D01-006TrakoviceD/1, II/513,ŽlkovceD/1, I/61,2, 5842, 584
D01-007ŽlkovceD/1, I/61,PiešťanyD/1, II/499,15, 2815, 280
D01-008PiešťanyD/1, II/499,Horná StredaD/1, I/61,8, 1458, 145
D01-009Horná StredaD/1, I/61,LúkaD/1, PD/4,3, 8533, 853
D01-010LúkaD/1, PD/4,BeckovD/1, II/515,10, 23410, 234
D01-011BeckovD/1, II/515,Chocholná-VelčiceD/1, I/50,13, 06413, 064
D01-012Chocholná-VelčiceD/1, I/50,ZáblatieD/1, PD/5,5, 7665, 766
D01-013ZáblatieD/1, PD/5,ZlatovceD/1, MK,1, 7221, 722
D01-014ZlatovceD/1, MK,Dubnica nad VáhomD/1, I/57,11, 49211, 492
D01-015Dubnica nad VáhomD/1, I/57,IlavaD/1, II/574A,7, 2597, 259
D01-016IlavaD/1, II/574A,LadceD/1, I/61,8, 6138, 613
D01-017LadceD/1, I/61,Beluša - VisolajeD/1, I/49A,2, 9882, 988
D01-018Beluša - VisolajeD/1, I/49A,Sverepec 1D/1, I/618, 4968, 496
D01-019Sverepec 2 Vrtižer 1 4, 94, 900
D01-020Vrtižer 1 Vrtižer 2 4, 6954, 695
D01-021Vrtižer 2D/1, I/61BytčaD/1, PD/10,9, 2749, 274
D01-022BytčaD/1, PD/10,Hričovské podhradieD/3, D/1, D/3,4, 0074, 007
D01-023IvachnováD/1, I/18Ivachnová (Lipt.Michal)D/1, I/18,1, 3421, 342
D01-024Ivachnová (Lipt.Michal)D/1, I/18,Liptovský MikulášD/1, II/584,13, 68713, 687
D01-025Liptovský MikulášD/1, II/584,Uhorská VesD/1, III/018137,6, 6456, 645
D01-026Uhorská VesD/1, II/584,Liptovský PeterD/1, II/537,4, 6114, 611
D01-027Liptovský PeterD/1, II/537,HybeD/1, I/18,8, 7678, 767
D01-028HybeD/1, I/18,VýchodnáD/1, PD/6,4, 764, 760
D01-029VýchodnáD/1, PD/6,VažecD/1, PD/8,5, 6655, 665
D01-030VažecD/1, PD/8,ŠtrbaD/1, PD/9,7, 7917, 791
D01-031ŠtrbaD/1, PD/9,MengusovceD/1, I/184, 6354, 635
D01-032Mengusovce Poprad 1 8, 0008, 000
D01-033Poprad 1D/1, I/18Poprad 2D/1, II/534,3, 1143, 114
D01-034Poprad 2D/1, II/534Poprad 3D/1, I/67,3, 9383, 938
D01-035Poprad 3D/1, I/67,JánovceD/1, I/1812, 4112, 410
D01-036Jablonov Studenec 5, 215, 210
D01-037Studenec Behárovce 3, 3233, 323
D01-038BehárovceD/1, I/18Behárovce (Široké) 7, 7967, 796
D01-039Behárovce (Široké) ŠirokéD/1, PD/7,2, 9352, 935
D01-040ŠirokéD/1, PD/7,FričovceD/1, I/183, 9143, 914
D01-041Svinia Prešov 7, 957, 950
D01-042HaniskaD/1, III/068010,LemešanyD/1, III/068010,10, 8810, 880
D01-043LemešanyD/1, III/068010,BudimírD/1, I/68, III/0680199, 6069, 606
Zoznam úsekov na diaľnici D2
D02-001Hranica ČR/SR MalackyD/2, II/503,29,1729,17
D02-002MalackyD/2, II/503,LozornoD/2, I/2,11,47411,474
D02-003LozornoD/2, I/2,Záhorská Bystrica/LamačD/2, II/505,14,31614,049
D02-004PetržalkaD/1, D/2, I/61, MK,PetržalkaD/2, D/4, PD/2,6,0555,839
D02-005PetržalkaD/2, D/4, PD/2,Hranica SR/MR 8,9838,983
Zoznam úsekov na ceste I/11 a I/18 (D3)
D03-001Hričovské PodhradieD/3, D/1, D/3,Dolný HričovD/3, III/018262, PD/11,1, 8031, 803
D03-002Dolný HričovD/3, III/018262, PD/11,StrážovD/3, I/18,6, 8596, 859
D03-003Oščadnica 1 Oščadnica 2I/11A, I/11B,0, 9590, 959
D03-004Oščadnica 2I/11A, I/11B,ČadcaI/11, I/11A,4, 5154, 515
D03-005SerafínovIII/011057, I/12,Hranica PL/SR 0, 2430, 243
Zoznam úsekov na diaľnici D4
D04-001Hranica A/SR Hranica A/SR colnica 0,7020,702
D04-002Hranica A/SR colnica Jarovce 1D/2, D/4, PD/2,1,8421,842
D04-003Jarovce 1D/2, D/4, PD/2,Jarovce 2D4, III/0020460,9390,122
Zoznam úsekov na ceste I/51 (R1)
R01-001TrnavaI/51, I/51Z, I/61,ModrankaI/51, MK,1, 5371, 537
R01-002ModrankaI/51, MK,Trnava - ModrankaD/1, I/51,1, 1901, 190
R01-003Trnava - ModrankaD/1, I/51,Vlčkovce 1I/51, III/051032, III/062008,2, 8872, 887
R01-004Vlčkovce 1I/51, III/051032, III/062008,Vlčkovce 2I/51, III/051032, III/0510322, 3932, 393
R01-005Vlčkovce 2I/51, III/051032, III/051032Sereď 1I/51, III/051028,3, 3013, 301
R01-006Sereď 1I/51, III/051028,Sereď 2I/51, I/62,2, 4252, 425
R01-007Sereď 2I/51, I/62,Dolná StredaI/51, II/507,2, 0842, 084
R01-008Dolná StredaI/51, II/507,Šoporňa 1I/51, I/62, II/573,4, 3604, 360
R01-009Šoporňa 1I/51, I/62, II/573,Šoporňa 2I/51, III/507006,1, 6871, 687
R01-010Šoporňa 2I/51, III/507006,Malý BábI/51, III/051074,5, 1745, 174
R01-011Malý BábI/51, III/051074,Veľký BábI/51, III/513011,1, 8501, 850
R01-012Veľký BábI/51, III/513011,LužiankyI/51, III/513011A,9, 7979, 797
R01-013LužiankyI/51, III/513011ANitra – Mlynárce 1I/51, II/513, III/513011,2, 6022, 602
R01-014Nitra – Mlynárce 1I/51, II/513, III/513011,Nitra – Mlynárce 2I/51, MK,0, 4840, 484
R01-015Nitra – Mlynárce 2I/51, MK,Nitra - ZoborI/51, I/64,2, 9022, 902
R01-016Nitra - ZoborI/51, I/64, Nitra1, 2621, 262
R01-017Tekovské Nemce Hronský BeňadikI/65, I/65A, I/76,3, 7133, 713
R01-018Hronský BeňadikI/65, I/65A, I/76,Nová BaňaI/65A, III/065011A,8, 0138, 013
R01-019Nová BaňaI/65A, III/065011A,Rudno nad HronomI/65A4, 5844, 584
R01-020Rudno nad HronomI/65AŽarnovica 1II/428, I/65, II/4285, 1245, 124
R01-021Žarnovica 1II/428, I/65, II/428Žarnovica 2 4, 9394, 939
R01-022Šášovské PodhradieI/50, I/65, III/050092,Hronská BreznicaI/50, II/525, III/525007,9, 6479, 647
R01-023Hronská BreznicaI/50, II/525, III/525007,Budča 1I/50, III/050092,0, 6710, 671
R01-024Budča 1I/50, III/050092,Ostrá Lúka (Budča)I/50, III/050085,1, 5451, 545
R01-025Ostrá Lúka (Budča)I/50, III/050085,Budča 2I/50, I/69, III/050149,1, 9311, 931
R01-026Budča 2I/50, I/69, III/050149,ZvolenI/50, I/69, III/050149,0, 5070, 507
R01-027 I/50, I/69, III/050149, I/69, III/050085,2, 4842, 484
R01-028ZvolenI/69, III/050085,Kováčová (Hájniky)I/66, I/69,2, 0162, 132
R01-029Kováčová (Hájniky)I/66, I/69,Sliač (Hájniky)I/66, I/66C, I/69,1, 1301, 130
R01-030Sliač (Hájniky)I/66, I/66C, I/69,SielnicaI/66, III/066014,2, 5852, 585
R01-031SielnicaI/66, III/066014,KremničkaI/66, I/69, MK,8, 3148, 314
R01-032Žarnovica Lehôtka pod Brehmi 9, 6759, 675
R01-033Lehôtka pod Brehmi Šášovské podhradieI/50, I/65, III/050092,8, 3728, 372
Zoznam úsekov na ceste I/50 (R2)
R02-001BudčaI/50, I/69, III/050149,Pustý HradI/50, I/66,2, 7992, 799
R02-002Pustý HradI/50, I/66,ZvolenI/50, I/66,0, 4040, 404
R02-003 I/50, I/66, I/50, III/066023,1, 6571, 309
R02-004Oždany 1I/50, I/50A,Oždany 2I/50, I/50A,5, 1815, 181
R02-005Figa 1I/50B, I/50, I/50B,Figa 2I/50, I/50B, III/571039,2, 1532, 153
R02-006Figa 2I/50, I/50B, III/571039, I/50, I/50B, III/571039,0, 2960, 296
R02-007 I/50, I/50B, III/571039,TornaľaI/50B, I/67,3, 9243, 924
R02-008TornaľaI/50B, I/67, I/50B, I/67,0, 3120, 312
R02-009 I/50B, I/67,GemerI/50, I/50B,6, 0056, 005
R02-010GemerI/50, I/50B, I/50, I/50B,0, 4530, 453
R02-011 I/50, MK, I/50, MK,0, 3640, 346
R02-012Košice - ŠacaI/50, MK,ŠacaI/50, III/050187,1, 8371, 837
R02-013ŠacaI/50, III/050187,Košice - PoľovI/50, III/050190,2, 3592, 359
R02-014Košice - PoľovI/50, III/050190,Košice - Poľov/BarcaII/548, I/50, II/548,1, 9781, 978
R02-015Košice - Poľov/BarcaII/548, I/50, II/548,Košice - PerešI/50, III/050191,1, 1891, 189
R02-016Košice - PerešI/50, III/050191,KošiceI/50, III/050192,1, 1191, 119
R02-017KošiceI/50, III/050192,Košice - JuhI/50, MK,1, 8721, 872
Zoznam úsekov na ceste I/59 (R3)
R03-001Oravský PodzámokI/59, I/59A,Horná LehotaI/59, I/59A,5, 7445, 744
Zoznam úsekov na ceste I/50 a I/68 (R4)
R04-001 D/1, I/68, III/068019, I/68, MK,2, 1612, 161
R04-002 I/68, MK,ŤahanovceI/68, II/547, MK,4, 2244, 224
R04-003Svidník 1 Svidník 2 4, 5734, 573
Zoznam úsekov na ceste I/49 (R6)
R06-001Dolné KočkovceI/49, I/49A,Beluša 1I/49, I/49A, I/61,1, 7431, 743
R06-002Beluša 1I/49, I/49A, I/61,Beluša 2D/1, I/49A,0, 4000, 400
R06-003Beluša 2D/1, I/49A,Beluša 2D/1, I/49A,0, 1400, 140