Opatrenie č. p1/c67/1990 Zb.Opatrenie Štátnej banky česko-slovenskej, ktorým sa ustanovujú úrokové sadzby z vkladov a pôžičiek občanom (fyzickým osobám)

Čiastka 67/1990
Platnosť od 28.09.1990
Účinnosť od 01.10.1990

OBSAH

OPATRENIE

Štátnej banky česko-slovenskej

z 26. septembra 1990,

ktorým sa ustanovujú úrokové sadzby z vkladov a pôžičiek občanom (fyzickým osobám)

Štátna banka česko-slovenská po dohode s Federálnym ministerstvom financií, Ministerstvom financií Českej republiky a Ministerstvom financií Slovenskej republiky podľa § 11 ods. 3 zákona č. 158/1989 Zb. o bankách a sporiteľniach ustanovuje:


§ 1

(1) Ročná úroková sadzba z pôžičiek občanom (fyzickým osobám) je najviac 13 %.

(2) Hranica úrokových sadzieb z vkladov sa neustanovuje.


§ 2

Zrušuje sa opatrenie Štátnej banky česko-slovenskej z 28. apríla 1990 publikované v čiastke 27/1990 Zb.

§ 3

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbrom 1990.


Predseda:

v z. Ing. Valach v. r.