Vyhláška č. 240/1946 Zb.Vyhláška o skončení platnosti vládního nařízení ze dne 18. ledna 1929, č. 9 Sb., o zákazu soudně vymáhati vklady učiněné ve starých rakousko-uherských korunách u poštovních úřadů na nynějším území republiky Československé pro poštovní spořitelnu budapešťskou nebo vídeňskou.

Čiastka 105/1946
Platnosť od 28.12.1946
Účinnosť od 12.01.1947

240.

Vyhláška ministra spravedlnosti

ze dne 29. listopadu 1946

o skončení platnosti vládního nařízení ze dne 18. ledna 1929, č. 9 Sb., o zákazu soudně vymáhati vklady učiněné ve starých rakousko-uherských korunách u poštovních úřadů na nynějším území republiky Československé pro poštovní spořitelnu budapešťskou nebo vídeňskou.


Podle § 4, odst. 1 vládního nařízení ze dne 18. ledna 1929, č. 9 Sb., o zákazu soudně vymáhati vklady učiněné ve starých rakousko-uherských korunách u poštovních úřadů na nynějším území republiky Československé pro poštovní spořitelnu budapešťskou nebo vídeňskou, ustanovuji, že se platnost tohoto vládního nařízení končí dnem 31. prosince 1946.


Dr. Drtina v. r.