Redakčné oznámenie č. r1/c73/2008 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 152/2008 Z. z.

Čiastka 73/2008
Platnosť od 22.05.2008

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chýb

v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 152/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania lesnícko-environmentálnej platby

V § 3 ods. 2 písm. b) majú byť namiesto slov „do 4. a 5. stupňa“ správne uvedené slová „do 5. stupňa“.

Príloha č. 1 sa vypúšťa a v označení prílohy č. 2 má byť namiesto slov „Príloha č. 2“ správne uvedené slovo „Príloha“.