Nájdených 12
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
168/1973 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o náhrade škody vzniknutej pri brannej výchove 01.02.1974
106/2011 Z. z. Novela zákona o brannej povinnosti 01.06.2011
369/1998 Z. z. Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti a určovaní zdravotnej klasifikácie osoby na výkon vojenskej služby
408/1992 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní výnosu o zrušení úpravy o financovaní brannej výchovy
217/1991 Zb. Zákon o zrušení zákona č. 73/1973 Zb. o brannej výchove v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 17/1976 Zb. 01.07.1991
45/1976 Zb. Uznesenie Federálneho zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia
17/1976 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o obrane Československej socialistickej republiky, zákon o pôsobnosti federálnych ministerstiev a zákon o brannej výchove 15.03.1976
73/1973 Zb. Zákon o brannej výchove 01.01.1974
87/1952 Zb. Zákon o reorganizácii brannej výchovy 01.01.1953
92/1951 Zb. Zákon o brannej výchove 06.12.1951
210/1946 Zb. Vyhláška o nástupních termínech lékařů, zvěrolékařů a magistrů farmacie do presenční služby a do vojenského výcviku v roce 1947. 26.11.1946
125/1945 Zb. Dekret presidenta republiky o zřízení Svazu brannosti. 15.11.1945