Oznámenie č. 99/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o skončení platnosti Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Afganskej islamskej republiky o darovaní vojenského materiálu uzavretej v Kábule 23. februára 2006 v znení jej prvého dodatku uzavretého v Seville 8. februára 2007

Čiastka 49/2010
Platnosť od 25.03.2010
Redakčná poznámka

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 8. februára 2011 sa skončí platnosť Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Afganskej islamskej republiky o darovaní vojenského materiálu uzavretej v Kábule 23. februára 2006 (oznámenie č. 202/20...

99

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 8. februára 2011 sa skončí platnosť Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Afganskej islamskej republiky o darovaní vojenského materiálu uzavretej v Kábule 23. februára 2006 (oznámenie č. 202/2007 Z. z.) v znení jej prvého dodatku uzavretého v Seville 8. februára 2007 v súlade s článkom 56 odsek 1 Viedenského dohovoru o zmluvnom práve z roku 1969.